Bestyrelse

Lyngby/Rudersdal lokalafdeling

(Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner)

Kontaktperson
Formand Birgit Olsen  birgito46@gmail.com 

Kasserer: Kristine Fog-Morrissette Kristine@fog-morrissette.dk

Medlemmer:

Bente Friborg bentefriborg@gmail.com

Erik Fog-Morrissette  erik@fog-morrissette.dk

Thyge Svenstrup  thyge.svenstrup@sol.dk

 Revisor: 

Birgit Ebbesen  birgitebbesen@youmail.dk

Suppleant: