FOREDRAG "HOKUS POKUS DU ER RASK" 24. JANUAR med Mads Krøger Pramming

”HOKUS POKUS, DU ER RASK”

Foredrag med Mads Krøger Pramming

Christianskirken i Kgs. Lyngby Christian X Alle 122

kl. 19-21 onsdag d. 24. januar 2018.

 

Mads Krøger Pramming er advokat, som har speciale i bl. a. sociale sager. Han har ført sager mod Ankestyrelsen for personer, som har søgt førtidspension, eller har søgt om hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men som har fået afslag fra Forvaltningen.

Mads Krøger Pramming oplyser, at der er mange groteske sager, og at de desværre må sige nej til de fleste, bl. a. fordi muligheden for at vinde sagerne ved domstolene er meget lille, eksempelvis i sager om førtidspension. Angår sagen forvaltningens skønsudøvelse er det nærmest umuligt at vinde, som det er nu. Problemet er, at fortolkningen af det skøn, som f. eks. ligger i ordene ”varigt og væsentligt”, er delegeret til myndighederne, som har interesse i at stramme og spare. Det skøn kan reelt ikke prøves ved domstolene.

Efter foredraget vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til Mads Krøger Pramming.

Arrangør er Bedre Psykiatri, forening for pårørende, Lokalafdelingen Lyngby/Rudersdal, Skizofreniforeningen og SIND Gladsaxe-Lyngby. Foredraget er gratis, og der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding til Birgit Olsen – lyngby@bedrepsykiatri.dk