Generalforsamling

Formandsberetning 2016

 

Årets gang 2016:

Netværkscafé:

Netværkscafé holdt vi i foråret én gang om måneden i tidsrum 16.30-18.00.

I Østergades forsamlingshus.

Projekt:

I juni måned fik vi tilbudt at være med i udbygning af pårørende caféer i kommunen.

Det var et projekt som Landsforening Bedre Psykiatri havde fået penge til fra Socialministeriet.

Det var efter et bestemt koncept og caféerne skulle afholdes hver 3. uge om aftenen.

Der var også penge til en flot annonce til hver aften. Der blev lavet små foldere om lokalforeningen Middelfart og plakater til hvert møde.

For os i bestyrelsen var det et stort arbejdet at få det sat i gang, selvom vi have god kontakt med projektlederen i Bedre Psykiatri

Der blev holdt 6 aftener i alt, på 3 af aftener havde vi en psykoterapeut, som fortalte om et bestemt emne: ” At være den gode pårørende”, ” Stress og egenomsorg”,” Balance i hverdagen”.

Efter hver aften skulle deltagerne lave en evaluering.

Der var 65 personer som deltog på de 6 aftener.

Det var en spændende og anderledes måde at holde pårørendecafé på. Det var meget lærerigt.

 

Arrangementer:

I foråret holdt vi én aften om telepsykiatri, som er det nye og henvender sig til personer med lettere angst og depression. Psykolog Marie Drengsgaard Jørgensen var en super god formidler, men desværre var der ikke mange, som fik glæde af dette foredrag.

 

Kirsten er stadig med i styregruppen i PsykInfo, som planlægger arrangementer på Vestfyn.

Vi har bakket op omkring de planlagte arrangementer.

 

Vi har stor glæde af at jer frivillige. I  kommer, når vi ringer.

Kitt  Kongsted laver et flot stykke arbejde med facebook, vi får mange henvendelser om,at vores side er meget spændende.

En sommer aften i juni holdt vi et fælles kaffebord med bestyrelsen og i frivillige. Stor tak til jer.

 

Den 28. august deltog vi i kulturugen i trekantsområdet.

Vi var med til at sætte focus på en ” sindsyg god søndag ” i Teglgårdsparken . Her stod vi med en stand og synliggjorde Bedre psykiatri for pårørende. Der var en mange forbi vores stand og fik materiale og en snak med på vejen.

 

Pårørende i rets. Psykiatrien:

Tove og Kirsten var i efteråret med til at starte en pårørendegruppe op på Psyk. Afd, i Middelfart.

Der er et meget stort behov for at pårørende til disse patienter får et forum, hvor de kan tale frit med andre pårørende i samme situation.

Vi deltog et par gange, herefter kørte gruppen videre som en selvhjælpsgruppe.

 

 

 

 

Mandegruppe:

Den 8. september var der intromøde til ”Mandegruppen”. Der var tre initiativ tagere, Palle , Bent og Otto ,. som startede op. Stor tak til jer.

Hurtigt kom der flere til gruppen  , nu deltager 7 personer.

De mødes en gang om måneden. Møderne holdes på Naturcenteret med en Walk and Talk.. Herefter en snak over en kop kaffe.

 

Udvalgsdeltagelse:

Handicaprådet repræsenteres vi stadig af Jane, Palle som suppleant.

Tak for jeres store arbejde.

Jane er også kommet med i udsatte rådet i Middelfart kommune. Også tak for din deltagelse her.

 

Handicapprisen uddeles hvert år i december af Middelfart kommune.

Kirsten var nomineret, men fik desværre ikke prisen

 

Kirsten er stadig med i Psykiatrisk dialogforum.

Dette medlemskab giver deltagelse i flere arbejdsgrupper:

                      Klinisk etisk Komité

                      Patient og pårørende politikken , samt implementering af frivillighedsstrategien

                      Dobbeltdiagnoser

                      Behandlingsansvarlig læge

                      Redaktionsgruppen omkring ” Min vej”

 

Tak til bestyrelsen for et meget aktivt år.

Vi holder vores bestyrelsesmøder 1 gang om måneden.

Tak for jeres store engagement og positive indsats.

 

Formand Kirsten Bünger Hansen