Kontakt

 

BEDRE PSYKIATRI - Næstved lokalafdeling
Mail: naestved@bedrepsykiatri.dk


Bestyrelse:

Formand: Kirsten Lundsgaard - Tlf.: 4083 5073 - naestved@bedrepsykiatri.dk

Næstformand: Ragna Lychau - Tlf.: 2570 1371 - ragnalychau@gmail.com

Kasserer: Gurli Schunck - Tlf.: 2785 3580 - naestvedkasserer@bedrepsykiatri.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Svend Hansen - Mobil: 4218 2563 - svegit@hansen.mail.dk

 

 

Kontaktperson vedr. Samtalegrupper:  Svend Hansen - Mobil: 4218 2563

 eller Kirsten Lundsgaard - naestved@bedrepsykiatri.dk - Tlf.: 4083 5073


Kontaktpersoner vedr. Netværks Café: Ragna Lychau - Tlf.: 2570 1371

og Kirsten Lundsgaard - Tlf.: 4083 5073

Næstved Lokalafdelings repræsentant i

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri i Region Sjælland - TSP: Gurli Schunck
Samarbejdsforum for Voksen Psykiatri Syd i Region Sjælland - KSP Svend Hansen og Gurli Schunck