Kontakt

 Møder afholdes i mødelokale hos PSYKINFO, Farimagsvej 40, 1. sal, 4700 Næstved. ( Der er desværre ikke elevator).

Parkering henvises til parkeringshus på Grønvej, eller Kvæghusparkeringen v/Kvickly.

 

BEDRE PSYKIATRI - Næstved lokalafdeling
Mail: naestved@bedrepsykiatri.dk


Bestyrelse:

Formand: Kirsten Lundsgaard - Tlf.: 4083 5073 - naestved@bedrepsykiatri.dk

Næstformand: Svend Hansen - Tlf.: 4218 2563 - svegit@hansen.mail.dk

Kasserer: Gurli Schunck - Tlf.: 2785 3580 - naestvedkasserer@bedrepsykiatri.dk

 

 

Kontaktperson vedr. Samtalegrupper:  Svend Hansen - Mobil: 4218 2563

 eller Kirsten Lundsgaard - naestved@bedrepsykiatri.dk - Tlf.: 4083 5073

 

Næstved Lokalafdelings repræsentant i:

Repræsentantskab - Gurli Schunck og Svend Hansen

Udsatteråd i Næstved Kommune - Gurli Schunck

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri i Region Sjælland - TSP: Gurli Schunck
Samarbejdsforum for Voksen Psykiatri Syd i Region Sjælland - KSP Svend Hansen og Gurli Schunck