Indsatsområder

 

Næstved afdelingens højest prioriterede indsatsområde er:
Etablering af samtalegrupper for pårørende

Herudover prioriterer bestyrelsen udvikling af dialog med Næstved kommune meget højt.

Bedre Psykiatris indsatsområder:

  • At styrke de pårørende og det nære netværk.
  • At tale pårørendes og psykisk sårbares sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien-deltage i samfundsdebatten.
  • At skabe lokale netværk og samtalegrupper for pårørende.
  • At formidle oplysning, inspiration, faglig viden og personlige erfaringer, herunder opsamle og generere viden om værdien af pårørende inddragelse.
  • Sikre gratis psykologhjælp til pårørende.
  • Sikre ret til 5 omsorgsdage.