Genealforsamling 2017

                                                Generalforsamling 2017

 

Dato: mandag, den 6 april

KL.   19.00

 

Sted: UPN (frivilligcenteret)

 

Program:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Budgetforslag

6. Indkommende forslag

7. Valg til bestyrelsen:

     Palle Andersen      på valg  modtager   genvalg

     Heidi Andersen         på valg  modtager   genvalg

     Lone Eggert  på valg  modtager   genvalg

8. Repræsentantskabet:

                                               heidi Andersen

    Suppleant:                         Lissi Pedersen

9. Godkendt af revisor:         Lone Eggert

10. Evt.

 

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

 

Vel mødt

Hilsen Bestyrelsen