Bestyrelse

Odense lokalafdeling

Kontakt til lokalafdelingen:

Mobil: 24 61 47 14
Mail: odense@bedrepsykiatri.dk

Formand
Lene Nielsen
Syvhøjevej 12
5260 Odense S
Tlf.: 24 61 47 14 
Mail: odense@bedrepsykiatri.dk

Kasserer 
Lise-Lotte Kromann

Øvrige bestyrelse:

Helle Munch Oldefar
Siw Busborg
Ingeborg Markvard Andersen

Evelyn Juhl

Ann-Marit Ulvund


Bestyrelsessuppleanter:

Revisor:
Trine

Organisationskonsulent:
Arly Eskildsen
Tlf.: 31 76 21 47
 Mail: ae@bedrepsykiatri.dk