Forældrenetværksgruppe

Der er ingen netværksgruppe i øjeblikket. september 2017

 

Tilbud til forældre til psykisk syge børn og unge i Odense

Bedre Psykiatri Odense forventer at starte netværksgrupper i efteråret. Netværksgrupper for forældre til psykiske syge børn og unge i alderen 0 - 19 år.

 

Gruppen ledes af en professionel terapeut og netværksleder og har til formål at:

  • Give dig mulighed for at møde andre forældre i samme situation
  • Dele oplevelser og erfaringer
  • Give dig konkrete redskaber til at takle sygdommen i forhold til barnet og resten af familien, samt skolen, kommunen og andre institutioner
  • Skabe et rum hvor der er plads til og fokus på det at være pårørende
  • Give dig større overskud i hverdagen

Forløbet strækker sig over 10 – 12 møder i gruppen

Er du interesseret så send en mail til Odense@bedrepsykiatri.dk

                     

 BEDRE PSYKIATRI

- landsforeningen for pårørende