Arrangementer

 

Ole Sørensen – Rebellen fra Langeland

Ole Sørensen kender de fleste vist fra medierne.

Nu kommer han til Odense den 8. november 2018 kl. 19.00-21.30.

Auditoriet på Psykiatrisk Afdeling OUH indgang 220.

 

Han vil fortælle om: Hvem han er, og hvorfor han er, som han er.

Han vil tale om Socialpsykiatrien på Langeland og om Hjørnet, garneret med anekdoter fra det virkelige liv.

Hvad er vigtigst? Rettigheder eller behov?

Er evidens et fy-ord?

Få rusket op i dine holdninger.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding til odense@bedrepsykiatri.dk eller SMS 23 700 413

Arrangør: Bedre Psykiatri Odense

 Æblegren Vandret

 

Foredrag med Karin Dyhr

Glaspigen

skrøbelig, skærende, skør

Karin -i -haven -225x 300 (1)

En beretning om et liv med incest og borderline

og vejen frem til helbredelse.

Karin har egne erfaringer med incest igennem ca. 18 år, hvilket medførte alvorlig psykisk sygdom (svær borderline personlighedsforstyrrelse – periodiske psykoser, dissociering, depressioner, selvbeskadigelser og andre typiske senfølger efter incest) og omkring 80 psykiatriske indlæggelser over ca. 17 år. Gennem et langvarigt samtaleforløb med sin kontaktperson er Karin blevet rask. Karin har ikke mere nogen kontakt med det psykiatriske system, får ingen medicin og har siden 2001 boet sammen med sin mand i en velfungerende, glad hverdag.

Karin vil fortælle sit liv med incest og psykisk sygdom og ikke mindst om vejen til helbredelse.

Torsdag den 15.2.2018 kl. 18,30 til 21,00

Sted: OUH, Psyk. afdeling, J.B.Winsløvsvej, Indgang 220

Foredraget er gratis.

Tilmelding til odense@bedrepsykiatri.dk eller SMS til 23 70 04 13.

Vinter 

 

Gerontopsykiatri

Når de gamle ændrer adfærd

Foredrag med overlæge Annette Lolk

Hvad er gerontopsykiatri  for noget?

 

Vi bliver ældre og ældre. Selv om mange er åndsfriske og fysisk vitale til langt op i pensionsalderen, er der alligevel udfordringer i ældretilværelsen. Mange oplever tab af arbejdsidentitet, ensomhed, ægtefællens dødsfald og tab af venner – og samtidig en større modtagelighed for psykisk og fysisk sygdom.

Der er også særlige problemer forbundet med psykisk sygdom hos ældre: Symptomer og årsager adskiller sig fra yngres, og ældre har ofte kropslige og psykiske sygdomme på samme tid. Desuden får ældre ofte mange forskellige slags medicin og er særligt følsomme over for bivirkninger. 

 

Hvilke symptomer skal man være opmærksom på, hvornår skal man kontakte læge?

Hvordan tackler man det?

Hvor kan man søge råd og vejledning?

 

Kom og få mere viden.

Mandag den 6. november 2017,  kl. 19.00 til 21.00

Sted:  OUH, Psyk. Afdeling, J. B. Winsløwsvej. Indgang 220.

Tilmelding via SMS på 24 61 47 14 eller odense@bedrepsykiatri.dk

Gratis adgang

 

Æblegren Vandret 

 

 

 

 

Foredrag med Professor, Peter Gøtzsche 

Peter Gøtzshe 400 Pix

 

Vi gentager succesen og holder igen Foredrag med Peter Gøtzshe.

Torsdag den 31. august 2017, kl. 18:30-20:30.

Enmet er: Overdiagnostik og overbehandling i psykiatrien.  Han vil desuden komme ind på abstinenser ved ned- og udtrapning.

Professor, dr. med. Peter Gøtzsche er daglig leder af Cochrane Centeret på Rigshospitalet. Han er speciallæge i intern medicin og biologi og professor i Klinisk forsøgsdesign og analyse ved Københavns Universitet.

Peter Gøtzsche er forfatter til flere bøger om bl.a. mammografiscreening og medicinalindustriens indflydelse.

Hans seneste bog fra efteråret 2015: Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse.

Hans hjemmeside er www.deadlymedicines.dk

Sted: OUH, Auditoriet på Patologisk Institut, J.B. Winsløwsvej 15, indgang 240.

Bedre Psykiatri i Odense står for arrangementet, der er gratis.

Tilmelding til odense@bedrepsykiatri.dk

 

 

 

 

Blomstergren

Foredrag om personlighedsforstyrrelse ved overlæge Elsebeth Stenager

Professor og overlæge Elsebeth Stenager, Psykiatrisk Afdeling Odense, fortæller om personlighedsforstyrrelser, om årsager, sygdomsforløb, og behandlingsmuligheder.

10 % af befolkningen har en personligheds-forstyrrelse, det vil sige en forstyrrelse af personlighed og adfærd, der viser sig ved den måde, man føler, tænker og forholder sig til andre på. Mennesker med personlighedsforstyrrelser oplever ofte vanskeligheder i forhold til sig selv og omgivelserne på grund af en utilpasset eller uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. selvdestruktiv adfærd, følsomhed, stridbarhed, impulsivitet og ustabilitet.

 

Annika fortæller i forbindelse med foredraget om det at have en personlighedsforstyrrelse fra en patients perspektiv.

Onsdag den 29. marts 2017

 Kl. 19.00 til 21.00

Sted:

Auditoriet, Psykiatrisk Afdeling Odense, indgang 220 A (ud mod den store p-plads ved OUH), J.B. Winsløwsvej, 5000 Odense C

Foredraget er gratis.

Tilmelding til Odense@bedrepsykiatri.dk eller SMS til 24 614 714

Blomstergren 

 

 

 

Ulla Geer

          Pårørende til en misbruger         

Ulla Geer Jakobsen er mor til en misbruger.

I sit foredrag fortæller hun både om misbrug generelt, men også sin egen historie. Hun fortæller om sorgen, smerten, uvisheden, magtesløsheden, men også om en ung mand, der kæmper. Kæmper mod sine indre dæmoner, kæmper mod systemet, kæmper mod sin egen usikkerhed, kæmper med sine abstinenser.... og sit fortsatte misbrug.

Hun kommer både ind på fakta om misbrug, men også sine kampe med ham, rollen som medmisbruger, beskyttelsen af sin anden søn og ikke mindst af sig selv.

Der vil blive fortalt om vigtigheden af, at sige nej til en misbruger, vigtigheden af at holde fast, vigtigheden af stadig at støtte og hjælpe sin misbruger, men på den gode måde.

Gå ikke glip af dette super spændende foredrag!

Se mere om Ulla på: http://www.paaroerende-til-misbrugere.dk/

 Tirsdag den 15. november 2016, kl. 19.00 til 21.00

Sted:  OUH, Psyk. Afdeling, J. B. Winsløwsvej. Indgang 220.


Tilmelding er nødvendig via SMS på telefon 24 61 47 14 eller mail odense@bedrepsykiatri.dk

 

Hoejre -100px

Lokalafdelingen i Odense 

 

gren

 

 

Informationsaften om angst

med psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

 Lene Brøndum Madsen _web

Kom og hør hvordan du kan blive fri af angst og få ro og livskvalitet tilbage. Tag dine nærmeste med, så de bedre kan forstå, hvordan du har det. Det første skridt er at få viden om og forstå, hvad angst er.

Program:

Mig og min panikangst - min egen historie

Hvad er angst - om forskellige angsttilstande

Angstbehandling - KOGNITIV terapi og NLP terapi og Mindfulness

Hvordan kan du hjælpe dig selv, når du er angst

Hvordan hjælper du bedst et menneske der er angst

Spørgsmål

 

Torsdag den 15. september 2016, kl. 19.00 til 21.00

Sted:  OUH, Psyk. Afdeling, J. B. Winsløwsvej. Indgang 220.

Tilmelding via SMS på 24 61 47 14 eller odense@bedrepsykiatri.dk

Gratis adgang – drikkevarer kan købes

 

                 Hoejre -100px

 

  Æblegren Vandret 

Oezlem 50

Foredrag med Özlem Cekic

Pårørende til en sindslidende

Den 28. april 2016 kl. 19.00 til 21.00

      Sted:  OUH, Psyk. Afdeling, J. B. Winsløwsvej. Indgang 220.


Jeg er selv pårørende til en sindslidende. Min bror prøvede at tage livet af sig, men først 10 år efter selvmordsforsøget fik han hjælp. Det var 10 år med smerte, sorg, svigt og tabu og 10 år hvor ingen spurgte hverken mig eller min familie, hvordan vi havde det som pårørende. Jeg kan ud fra mine egne erfaringer fortælle om, hvordan det er at være pårørende, både i forhold til det psykiatriske system, og i forhold til den smerte og de udfordringer man skal håndtere i mødet med omverden. Det er en smertefuld historie der er fyldt med tabuer, og det er en Sisyfos-kamp, som jeg desværre tror alt for mange pårørende oplever. Jeg har en række konkrete bud på, hvordan man kan forbedre psykiatriens tilgang til pårørende, så de ses som en ressource og ikke som en belastning. Men også hvad det vil sige at være pårørende til en sindslidende.

20151108_125150 (2) 

Foredrag med læge Peter Gøtzsche

Overdiagnostik og overbehandling i psykiatrien.

Hans nyeste bog er

Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse.
 

 
Læge Peter Gøtzsche siger selv:

Der stilles alt for mange diagnoser og bruges alt for mange psykofarmaka.

Det er grunden til, at psykofarmaka er den tredjehyppigste dødsårsag, efter hjerte-karsygdomme og kræft.

Der er mange myter i psykiatrien.

Fx at man er syg, fordi man har en kemisk ubalance i hjernen, og at man stadig er syg, når man prøver at holde op med behandlingen og udvikler abstinenssymptomer - Og at depression og skizofreni giver hjerneskader, som medicinen kan forebygge.

Det ser ud til at forholde sig omvendt, og alle psykofarmaka kan formentlig give permanente hjerneskader.

Derfor bør de kun bruges i kort tid, og der bør lægges en plan for udtrapning med det samme. Det kan være farligt at holde pludseligt op med psykofarmaka pga. abstinenssymptomer, idet stofferne ofte fører til afhængighed.

Hvis vi kun brugte 2% af de psykofarmaka, vi bruger i øjeblikket, ville vi få en raskere befolkning, der ville leve længere.

Sted: Auditoriet, Patologisk Institut, OUH  J.B. Winsløws Vej 15,indgang 240,  

Tid: Torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.00 til 21.00

Tilmelding nødvendig til odense@bedrepsykiatri.dk eller SMS til 24 614 714

 

Bedre Psykiatri Odense

Syvhøjevej 12. 5260 Odense S

Bedre psykiatri - Odense nu også på facebook

 

 

20151108_125150 (2)

 

Foredrag med Nini Schultz om hendes egen tvangsindlæggelse.

Nini Schultz har i år udgivet to bøger: Dukseelev i Flinkeskolen samt den nyeste: Tvangsindlæggelsen, som er en biografi, der tager udgangspunkt i en tvangsindlæggelse i 2013-14.

Nini Vind Schultz tager det danske psykiatriske system under kærlig behandling og fortæller ærligt om, hvad der sker, når mennesker tvangsindlægges.

Et ophold på psykiatrisk afdeling er aldrig en nem oplevelse, men for Nini Vind Schulz blev det direkte et mareridt. Kom og hør om hendes oplevelse i psykiatrien.

Dato:  25. november 2015.         Tid:    19:00 - 21
Sted:   Psyk. Afdeling, J. B. Winsløwsvej. Indgang 220.

Tilmelding er nødvendig på telefon (gerne via SMS)
24 61 47 14 eller mail odense@bedrepsykiatri.dk

           

                       

 

 

S E P T E M B E R ***

24. september 2015

Kl 19-21 på Ringe Bibliotek, Algade 40 i Ringe. Indgang fra P-pladsen bag bygningen.

 

Niels Eje Revideret

Bedre Psykiatri Assens/Faaborg-Midtfyn og Bedre Psykiatri Odense har i samarbejde arrangeret et spændende foredrag med musiker og komponist Niels Eje på Ringe Bibliotek. Niels Eje har i snart mange år arbejdet med at lave musik, der kan anvendes til afstressning. Han vil fortælle om musikkens indflydelse på psyken, og hvordan det bruges i f.eks. behandlingen af stressede patienter og psykisk syge.

Tilmelding ved Gerda Anderssen 64 41 06 18 eller Rosa-Marie 30 25 17 29 Arrangementet er gratis, og som altid vil der være mulighed for at møde bestyrelsen og høre om vores arbejde for pårørende til Psykisk syge.