Pårørende Café

 

 Rødeblomst      

         Har du brug for at snakke med andre,

         som er pårørende til en psykisk syg?

 

Pårørendecafeen er et åbent og fleksibelt tilbud til dig, som er pårørende til en person med en psykisk sygdom. Til cafémøderne kan du møde andre pårørende i uformelle rammer til en god og fortrolig snak om det at være pårørende. Herunder de udfordringer og vanskeligheder, du møder.

I forbindelse med nogle pårørendecafé aftner, er der oplæg med relevante personer, der kan gøre dig klogere på det at være pårørende.

Emnerne vil bliver tilføjet her på siden når de er fastlagt.

Vi forventer at holde nogle cafeaftner efter efterårsferien 2018.

Det er gratis at komme i Pårørende Caféen, du skal bare møde op.

Vil du vide mere kan du kontakte Lene på tlf. 24 614 714 eller Odense@bedrepsykiatri.dk 

Pårørende Caféen holder vi i Kochsgade 29, indgang B, Odense C, Aktivitetshusets café, ind ad porten og op ad trappen til 1. sal.

                                       Vi glæder os til at se dig.

 

              Hoejre -100px