Aktivitet

Stiftende generalforsamling BEDRE PSYKIATRI - Odsherred d. 15. november 2015

Behovet og efterspørgslen på BEDRE PSYKIATRIs tilbud til pårørende er støt stigende, og der er brug for, at vores tilbud kommer tættere på de pårørende, der har brug for støtte og hjælp.

Der har nu vist sig stor interesse for at etablere en selvstændig lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI i Odsherred Kommune, som kan forestå det vigtige arbejde med at tilbyde lokale informations- og oplysningsaftner, samtale- og netværksgrupper og arbejde med at øve indflydelse på udviklingen af de psykiatriske tilbud i kommunen og regionen.

Med andre ord at styrke arbejdet for en bedre psykiatri, at imødekomme den stigende efterspørgsel på foreningens tilbud og give flere ”frivillige hænder” mulighed for at gøre en forskel i det lokale arbejde.

Lokalafdelingen stiftes på generalforsamlingen, hvor der vil være brug for at flere nye bestyrelses-medlemmer og frivillige melder sig. Jo flere der er med, jo bedre – så kan vi sammen nå mere, og det kan blive mere overkommeligt for de aktive frivillige. Men allerede nu kan en bestyrelse vælges.

Du indkaldes derfor til den stiftende generalforsamling i lokalafdelingen af BEDRE PSYKIATRI – Odsherred.

Søndag, den 15. november 2015 kl. 14.00-16.00 hos Jeanne Nynne Denning, Toftegårdsvej 24 B, 4550 Asnæs.

Mødes startes med, at Arly Eskildsen, organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI, indleder om foreningens værdier og arbejde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Økonomi og budget for 2016.
4. Indkomne forslag, herunder ideer til lokalafdelingens aktiviteter i 2016.
5. Valg af formand for lokalafdelingen.
6. Valg af evt. næstformand for lokalafdelingen.
7. Valg af kasserer for lokalafdelingen.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet.
11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet.
12. Valg af kritiske revisorer.
13. Evt. 

Hvis du er interesseret i at deltage i det lokale arbejde, men er forhindret i at deltage d.15. november, så send en mail eller ring til undertegnede.

Med venlig hilsen
Arly Eskildsen
BEDRE PSYKIATRI
Organisationskonsulent
Tlf.: 31 76 21 47 – Mail: ae@bedrepsykiatri.dk