Vi arbejder for

BEDRE PSYKIATRI - Talerøret for pårørende

Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.

Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine.

Det gør vi ved at:

  • tale pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien
  • opsamle og gerere viden omkring værdien af pårørende i psykiatrien
  • sætte pårørendes vilkår og ressourcer på dagsorden
  • skabe lokale netværk og samtalegrupper for pårørende

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatris andet hovedfokus er, at pårørende i højere grad skal ses som en ressource i psykiatrien. Vi arbejder derfor for, at skabe bred anerkendelse af, at pårørende er en uvurderlig ressource også i behandlingen. Det gør vi ved at støtte os til solid viden og anerkendt forskning.

En bedre psykiatri vil også skabe bedre vilkår for de pårørende. Bedre Psykiatri støtter derfor ethvert tiltag, der styrker respekten for og behandlingen af den syge. Vi tilslutter os recovery-tankegangen og har som udgangspunkt, at psykisk sygdom ikke er kronisk. Det er muligt at komme sig.

Læs Bedre Psykiatris værdigrundlag her

 

Bedre Psykiatri i korte træk

Bedre Psykiatri blev stiftet i 1992 og er i dag den største medlemsforening inden for psykiatrien med mere end 12.000 medlemmer.

Demokratisk: Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Alle større beslutninger tages på Repræsentantskabsmødet, som finder sted hvert andet år: Læs foreningens vedtægter her

Politisk arbejde: Mellem Repræsentantskabsmøderne lægger landsbestyrelsen, med landsformand Erik Ravn i spidsen, linjen for foreningens landspolitiske arbejde.

Lokalt: Bedre Psykiatri har 60 lokalafdelinger, som varetager pårørendes interesser lokalt og regionalt, og som afholder lokale foredrag og arrangementer. Find din lokalafdeling her.

 

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større