BP i korte træk

Landsforeningen Bedre Psykiatri i korte træk

Bedre Psykiatri er en medlemsbaseret landsforening for pårørende til psykiske syge.
Bedre Psykiatri er den største medlemsforening inden for psykiatrien med mere end 10.000 medlemmer.
Landsforeningen arbejder for bedre vilkår for pårørende samt bedre behandling af landets mange psykisk syge.
Bedre Psykiatri er en demokratisk og medlemsstyret forening, der hviler på medlemmernes engagement og frivillige arbejde. Vi er uafhængige af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.
Bedre Psykiatri er en forholdsvis ung landsforening, idet den blev stiftet i 1992.
Bedre Psykiatris lokale og regionale arbejde varetages af vores mere end 60 lokalafdelinger.
Bedre Psykiatri driver en professionel netrådgívning, der alene er målrettet pårørendes behov.

Bedre Psykiatris mission og værdigrundlag:

Klik her og læs mere om landsforeningens mission og værdigrundlag.

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større