Udspil og høringssvar

Politiske udspil fra Bedre Psykiatri:

Her kan du læse udvalgte større politiske udspil fra Bedre Psykiatri om væsentlige udfordringer og problemer inden for psykiatrien.

Høringssvar fra Bedre Psykiatri:

Her kan du læse Bedre Psykiatris seneste høringssvar. En del af vores høring sker gennem Danske Patienter.

Samfundsøkonomiske analyser fra Bedre Psykiatri

 • 2015 - Gratis psykologhjælp til pårørende betaler sig link 1 og link 2
 • 2011 - Målrettet pårørendeinddragelse kan give samfundsøkonomisk gevinst på over 1,5 milliarder kr. link

Undersøgelser fra Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri iværksætter og gennemfører løbende undersøgelser. Nedenfor finder du et uddrag af vores undersøgelser.

 • Undersøgelse af bosteder for mennesker med psykisk sygdom: link for overblik, link for surveydata
 • Danskernes tillid til behandling. Epinion for BP / Læs også nyhedsartikel link
 • Psykisk sygdom - den væsentligste sundhedsudfordring iflg. danskerne. Danmarks Statistik for Bedre Psykiatri link
 • Pårørendes syn på bosteder link
 • Pårørendes syn på psykiatri-handleplanen af 2014 (løftet på 2,2 mia. kr.) Link
 • Pårørendes syn på psykiatrisk skadestue – Overbliksnotat link BP Research Link
 • Pårørende, tabu og arbejdsmarked BP RESEARCH LINK
 • Forældre undersøgelsen 2014 LINK
 • Pårørendes syn på og holdning til tvang, BP RESEARCH LINK
 • Pårørendes oplevelse af medicin i psykiatrien, BP RESEARCH LINK
 • Pårørende socioøkonomiske situation, BP RESEARCH LINK

Se flere undersøgelser fra BP-Research i Vidensbanken.

 

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større