Anden rådgivning

Hvis du har brug for nogen at tale med:

Psykiatrifonden (telefonlinie for brugere og pårørende)
Telefon 39 25 25 25
Mandag - torsdag kl. 10-22,  Søndag og helligdage 10-18.
www.psykiatrifonden.dk

Psykiatrifondens samtalegrupper for børn og unge af psykisk syge
Grupper for børn og unge mellem 7 og 14 år som vokser op med en forældre der har en psykisk lidelse, har mulighed for at komme med i en gruppe med med andre børn. Grupperne mødes i Psykiatrifondens lokaler i København. Du kan se mere her http://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-foraeldre/naar-boern-og-unge-er-paaroerende/samtale-og-boernegrupper-for-boern.aspx

Linien (telefonlinie for brugere og pårørende)
Telefon 35 36 26 00
Alle dage 16 - 23
www.liniens.dk

VISO (Nationale videns- og Specialrådgivningsorganisation)
Yder rådgivning til borgere og fagfolk i kompliserede sager.
telefon: 72 42 37 00
http://socialstyrelsen.dk/viso

Center for konfliktløsning
Åben, gratis og anonym rådgivning
http://www.konfliktloesning.dk/side/13/r_dgivning

 

Hvis du har spørgsmål om offentlige, sociale ydelser:

DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Telefon 76 30 19 30

Mandag 9.00 - 15.00
Tirsdag 9.00 - 17.00
Onsdag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 15.00
www.dukh.dk

 

Hvis du frygter for en andens liv:

Livslinien (mod selvmord)
Telefon 70 201 201
Alle dage 11-04
www.livslinien.dk

NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Tlf. 63 12 12 26 eller email: kontakt@nefos.dk.

Alle regioner har selvmordsforebyggende centre - kontakt din lokalpsykiatri for nærmere info.


Hvis du har brug for juridisk bistand:

Frivilligcenter SR-Bistand yder professionel social, juridisk og psykologisk rådgivning. Rådgivningen udføres først og fremmest af frivillige, jurister, socialrådgivere, socialformidlere, psykologer eller studerende på sidste år. Det hele er gratis og kan foregå anonymt.
www.sr-bistand.dk
Telefon: 3539 7197

Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. Der er mere end 80 Advokatvagter i Danmark fordelt over hele landet. Her kan du søge hjælp hos advokater, der giver gratis mundtlig rådgivning.

Du kan ikke ringe til Advokatvagten, men skal møde op personligt. Åbningstiderne varierer fra sted til sted (se nedenfor).

Telefonvagt tlf. 52 48 42 57
www.advokatvagtdanmark.dk
Mandag-torsdag
kl. 10:00-12:00

 

Har du spørgsmål til misbrug (alkohol eller stoffer)

Alle kommuner har tilbud om misbrugsbehandling til både stof- alkoholmisbrugende, du kan altid, som pårørende rette henvendelse til dit kommunale misbrugscenter.

Alkolinjen yder anonym rådgivning til både den misbrugende og pårørende.
Telefon 80 200 500 hverdage mellem 11 og 15.
www.alkolinjen.dk

Al-anon er tilbud til pårørende til akoholmisbrugere.
www.al-anon.dk

Nar-anon er tilbud til pårørende til stofmisbrugere.
www.nar-anon.dk

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

 

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650