Netværk

Guide til forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder 

Foraeldreguide

Bedre Psykiatri har udgivet en guide til forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder:
"Pas på dig selv og din familie, når psykisk sygdom rammer dit barn".
Guiden er et hæfte med gode råd og vejledning, hvor du kan finde inspiration og information, der kan hjælpe dig og din familie på vej.

DU KAN BESTILLE ET EKSEMPLAR HER

DU KAN LÆSE GUIDEN ONLINE HER

Netværksgrupper for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder
- støtte, hjælp og rådgivning

Dette tilbud henvender sig til dig, der er forældre til et barn eller en ung med psykiske vanskeligheder.
Som forældre har man ofte flere roller i forhold til barnet eller den unge, der har psykiske vanskeligheder:

 • Som de primære støtte- og omsorgspersoner for den syge.
 • Som vidensbærere i forhold til den syges historie, personlighed og fremtidshåb.
 • Som ambassadører og bindeled for den syge i forhold til behandling og opfølgende social indsats.

Hvad stiller man op med de mange roller, som man får som forældre - og hvordan passer man samtidig bedst på sig selv og sammenholdet i familien?

Et forældrenetværk med andre i samme situation kan være et godt pusterum, hvor man kan dele erfaringer og få luft for de nye vilkår med psykisk sygdom i familien.

I netværksgrupperne kan man få nye indsigter, brugbare redskaber og fornyet energi til at håndtere den udfordrende livssituation med et psykisk syg barn.


Hvad indebærer forældrenetværk?

 • Informationsmøde om gruppeforløbet.
 • 10-12 intensive møder i 12 måneder.
 • Deltagelse af 8-10 forældre i ca. 2 timer.
 • Gæsteforedrag, temaaften og undervisning.
 • Professionel terapeutisk støtte af gruppeforløbet.
 • Netværksgrupper videreføres efter 1 års forløb.
 • Hotline i akutte situationer.

Og så det er gratis at deltage …


Hvad får jeg ud af at deltage?

Erfaringsudveksling og samvær med ligestillede forældre.

Indsigt i…

 • Hvordan krise ofte kan være en udviklende proces.
 • Hvorfor og hvordan vi oplever situationen forskelligt.

Redskaber til at…

 • Håndtere stress og konflikter.
 • Bearbejde skyld, skam og tabu.
 • Fastholde og respektere egne grænser.
 • Kommunikere internt (egne tanker) og eksternt (ord/tale).
 • Bevare overskud og energi i hverdagen og i parforholdet.
 • Passe på dig selv og begrænse belastninger.
 • Fastholde rollen som forældre og omsorgsgiver.

Krisehjælp i form af hotline (under og efter gruppeforløbenes ophør).

Viden og rådgivning om behandlersystemet og dets støttemuligheder.


Projekt Netværksgrupper og støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder

Landsforeningen Bedre Psykiatri har fået bevilliget 3,2 mio. kr. fra Socialministeriet til at gennemføre netværk og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder i perioden november 2011 - oktober 2015.

 

For yderligere information kontakt
Projektleder Arly Eskildsen på tlf. 31 76 21 47 eller ae@bedrepsykiatri.dk

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650