Aktindsigt

De skriftlige optegnelser og journaler er beskyttet af reglerne om tavshedspligt. For at få lov til at se den syges journaler (akter) skal man have mundtlig eller skriftlig tilladelse fra den syge.

Har du en fuldmagt fra den syge, kan du bede om at få journalerne/sagsakterne udleveret i kopi. Altså anmode om at få aktindsigt. Vi anbefaler, at du beder om aktindsigt skriftligt, da der ikke senere vil være tvivl om, hvornår og hvad du har bedt om. Desuden skal en skriftlig henvendelse besvares skriftligt, og hvis du får afslag, skal du have en klagevejledning.

Senest 10 dage efter dit brev er modtaget af den offentlige myndighed, skal du modtage et af følgende:

• Et kopi af sagens akter (journaler, mødenotater mv.)
• Et brev med besked om hvornår du kan forvente af få kopierne
• En afgørelse hvor du nægtes aktindsigt samt en klagevejledning

I hospitalssammenhænge bliver du ofte inviteret til et møde, hvor journalen bliver gennemgået ("oversat" til forståeligt dansk) sammen med dig, men du har stadig ret til at få journalen udleveret i kopi bagefter.

Hvilke oplysninger får du indsigt i?

Både i forvaltningen og i sygehusvæsnet har man i udgangspunktet ret til at få indsigt i alle journaler og mødenotater. Notater som er undtaget, er fx arbejdsnotater, huskesedler og udkast til breve.

Men ved alle offentlige møder er der notatpligt. Dvs. at ved alle offentlige møder udformes et referat, således at aftaler der indgås, og de ting der drøftes, bliver ført til journalen. Notatpligt gælder også i telefonsamtaler med patient eller pårørende. Hvis du som pårørende ringer for at give oplysninger til behandlere, skal de notere, at der har været en samtale med dig, og hvad samtalen handlede om. Hvis den syge anmoder om aktindsigt, vil også dine telefoniske oplysninger blive udleveret.

Der er særlige regler for aktindsigt i straffesager, hvor aktindsigten er meget begrænset af hensyn til efterforskning og beskyttelse af vidner.

RET:
Aktindsigt: forvaltningslovens § 9 - 18.
Notatpligt: forvalgningsloven §13

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650