Ret ved indlæggelse

Ved indlæggelse på psykiatrisk afdelinger er det lægen, der bestemmer, hvornår den syge må udskrives. Selv om den syge frivilligt har ladet sig indlægge, kan patienten godt blive tvangstilbageholdt. Senest 24 timer efter den syge har sagt, at han/hun gerne vil hjem, skal lægen afgøre, om det kan lade sig gøre. Den syge må kun tvangstilbageholdes, hvis han/hun er psykotisk eller til fare for sig selv eller andre.

Som pårørende kan du ikke klage over tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse, men det kan den syge eller patientrådgiveren. Den syge har ret til at få en patientrådgiver, som kan vejlede og hjælpe med at skrive klager til det psykiatriske patientklagenævn. Patientrådgiveren skal besøge den syge inden for 24 timer efter tilkaldelse.

Det er muligt for pårørende at blive beskikket som patientrådgiver, men det kan være lidt besværligt. Det er patienten, der skal bede sygeplejersken om at få den pårørende som sin patientrådgiver. Og det er statsforvaltningen, der afgør, om det kan lade sig gøre. Indtil dette er bestemt, har patienten en anden patientrådgiver.

Som pårørende kan du sammen med den syge bede om at få en lægesamtale. Her kan du spørge om årsagen til, at den syge ikke kan blive udskrevet. Du kan også fortælle, hvorfor du ikke mener, den syge har brug for at være indlagt.

RET:
Psykiatriloven.
Bekendtgørelse om patientrådgivere.

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650