Ret til råd og vejledning

Når du som pårørende har brug for at vide noget om regler, love, daglige rutiner, behandlingstilbud og meget andet, har alle ansatte i det offentlige en pligt til at vejlede. Personalet kan selvfølgelig kun vejlede og fortælle om deres fagområde, men de har pligt til at fortælle dig, hvor du kan få andre oplysninger.

Hvis du fx har brug for at vide noget om en bestemt sygdom, behandling eller det fri sygehusvalg, har den sundhedsansatte pligt til at fortælle dig om det - eller henvise dig til den rigtige person.
I kommunen har du som borger også ret til at få vejledning om alt, hvad du måtte have behov for. Fx skal de oplyse dig om:

• De rettigheder og pligter som følger med de forskellige ydelser
• Hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at man er berettiget en bestemt ydelse
• Hvordan man kan komme i kontakt med den rette myndighed

Personalet på sygehuse, andre behandlingssteder og i kommunen må ikke udtale sig om enkeltpersoner. De er underlagt reglerne om tavshedspligt.

For voksne med en psykiatrisk diagnose har kommunen en skærpet rådgivningspligt. Det omfatter også opsøgende arbejde hos personer, som kommunen ikke tror, den syge selv vil henvende sig til.

RET:
For sundhedspersonalet gælder vejledningsreglerne i Forvaltningslovens § 7 stykke 1.
For det kommunale personale gælder både reglerne i Forvaltningslovens § 7 stykke 1 og reglerne i Retssikkerhedsloven § 4, samt servicelovens § 2
For voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau gælder servicelovens § 12.

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650