Tavshedspligt

Som udgangspunkt har du som pårørende ikke ret til at få oplysninger om den syge fra offentligt ansatte, fordi de har tavshedspligt.

Men der er dog undtagelser:

• Forældremyndigheden over et barn eller en ung under 18 år giver ret til (næsten) al information. Fra forvaltningen (fx kommunen) har du ret til al viden, men i behandlingsregi er der oplysninger om fx seksuelle tilhørsforhold, som forældremyndighedsindehaveren ikke kan få kendskab til.
• Det samme gælder som værge for en voksen person over 18 år, der er umyndiggjort, og hvis du er patientrådgiver eller bistandsværge for den syge.
• Som pårørende til en voksen person over 18 år er eneste undtagelse, hvis du får tilladelse fra den syge. Tilladelsen kan gives både mundtligt og skriftligt, eller når den syge er til stede.
• Derudover skal offentligt personale give oplysninger uden om tavshedspligten, hvis andre kan komme i fare. Eksempelvis hvis en patient har truet en anden. Så skal personalet informere den truede om, at patienten udskrives.

Hvad kan du få at vide UDEN tilladelse eller fuldmagt?

Det er muligt at få information uden om tavshedspligten, når samtalen mellem dig og personalet bliver på et overordnet og hypotetisk plan. Hvis du fx ønsker viden om en mulig diagnose, kan du spørge: "En person i den alder, med de symptomer og med et sådant forløb - hvad vil være en typisk diagnose?" På den måde kommer personalet ikke til at sige noget personligt, men udtaler sig hypotetisk og generelt.

Du kan også bede kontaktpersonen på hospitalet om at spørge den syge (igen), eller selv spørge den syge, om du må få nogle enkelte oplysninger, uden at du behøver vide alt.

Banker må heller ikke udlevere oplysninger eller lade dig som pårørende varetage den syges interesser - med mindre du har en fuldmagt.

Fuldmagt

En fuldmagt er et skriftligt dokument, hvor en person giver en anden lov til at handle på sine vegne. Dokumentet skal underskrives af den, som giver fuldmagten, og vedkommende må ikke være psykotisk, når der skrives under.

Når den syge har det godt, kan det være en god idé at få lavet en skriftlig fuldmagt. Så kan du træde til, når den syge får det dårligt. Det er vigtigt, at I aftaler, hvad fuldmagten skal bruges til, så der ikke opstår uoverensstemmelser.

Bedre Psykiatri har lavet en skabelon til at udarbejde en fuldmagt. Den giver en samlet fuldmagt til sundhedssystemet, socialsystemet og til bankerne. Du kan få fuldmagten her. Fuldmagten har i sundhedssystemet en gyldighed på et år, men i det kommunale system og inden for bankverdenen gælder en fuldmagt, indtil den bliver trukket tilbage.

RET:
Forvaltningsloven, § 27. Sundhedsloven, §40

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

 

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650