Bestyrelse

Lokalafdelingens bestyrelse

 

Formand

Jens Peter Møller

Bispevangen 19, 8981 Spenstrup

Telefon: 21 49 75 14

e-mail: jens-peter-moller@mail.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

Lone Havn

Betina L. Rysgaard

Hardy Ladefoged Christiansen - vores repræsentant i Frivillighedsrådet

Pia Madsen - hjemmeside

Jette Christiansen - regnskab

 

Suppleanter

Gerda Josefsen

Helle Gejhede

 

Kasser

Jette Christiansen

 

Intern revisor

Gerda Josefsen

 

Hjemmeside

Pia Madsen - piamadsen76@gmail.com