Aktiviteter

 LIDT OM 2018´s AKTIVITER:

Generalforsamling: 

Generalforsamling i Bedre Psykiatris lokalafdeling Rødovre/Glostrup den 26/3 kl. 18.30-20.30 i Loen, Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Forslag til dagsorden indsendes senest den 9/3 på mail rodovre@bedrepsykiatri.dk

Foreløbig dagsorden:

1. Åbning af generalforsamlingen v. formand Birgith Larsen

2. Valg af dirigent.

3. Valg referent.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. EVT

Endelig dagsorden sendes ud den 12/3 2018.

Håber på stor deltagelse.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte os på nedenstående mails.

Vores mail adresser:

rodovre@bedrepsykiatri.dk

glostrup@bedrepsykiatri.dk