Nyt

 

Høringssvar fra Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre vedr. Roskilde Kommune budget 2018

Bestyrelsen har afgivet høringssvar vedr. budgetfolig for Roskilde Kommune for 2018. Se teksten her.

_________________________________________________________________________________