Bestyrelse 2017

Formand
Gudrun Thure Jensen
Mail: silkeborg@bedrepsykiatri.dk

Kasserer
Kirstine Faber

Bestyrelsesmedlemmer
Bettina April Skytte
Ruth Grønlund Jacobsen
Birgitte Plambeck Jurgensen
Solvejg Cramer
Gitte Munch Christensen