expander

Skanderborg / Odder

Det sker

 

 

Vi er nu på  Facebook!

Bedre Psykiatri afd. Skanderborg/Odder

:-)

 

Samtalegrupper - Januar 2018

Vi starter samtalegrupper op igen nu, 2 grupper i Skanderborg og 1 i Odder.

Som pårørende til en med en psykisk lidelse kan det være en stor belastning at være nærmeste pårørende. Man kan føle sig meget alene, det kan være svært for andre, både familie og nære venner at forstå, hvad det vil sige. Det er derfor vigtigt at kunne tale med nogen, der forstår, som selv er i samme situation. Vi har valgt at have en professionel psykoterapeut til at lede disse grupper. Grupperne er støttet økonomisk af TrygFonden, og det er gratis at deltage.

I Skanderborg foregår det i Medborgerhuset, 1. sal, og i Odder i Pakhuset.

Kontakt vores psykoterapeut Lykkelisa Garding på tlf. 3113 5645 eller lykkelisa.garding@gmail.com

Eller undertegnede, Hanne Palm, 51804583, hannepalm49@gmail.com

 

 

 

 

 

Indblik i unge depressive tanker

Julie Duch Lauridsen var kun 10 år da de første tegn på OCD dukkede op, siden udviklede hun angst og svær depression. Efter et selvmordsforsøg som 16 årig fik Julie hjælp.
Julie Duch Lauridsen er i dag 20 år og har allerede skrevet sin selvbiografi i håb om at kunne hjælpe andre unge med mørke tanker til at finde "en vej ud af helvede".

Torsdag den 29 okt. kommer hun til Skanderborg med et foredrag arrangeret af Bedre Psykiatri afd. Skanderborg/Odder. Hun vil give os et indblik i hvad depression, angst og OCD gør ved et helt ungt menneske og hvorfor det har den konsekvens at nogle vælger døden fremfor livet.
Alle interesserede er velkomne. Det anbefales at tilmelde sig.
Sundhedshuset, 2. sal, Sygehusvej 7 i Skanderborg. Tilmelding til mail@linestreit.dk eller tlf. 26111330.
Samtalegruppe med opstart i september. 

Vi er så godt som klar til at opstarte en samtalegruppe for pårørende i Saknderborg. Psykoterapeut Lykke Garding har sagt ja til at stå i spidsen for gruppen, der skal mødes fem gange i løbet af efteråret.

Som nær pårørende er du konstant på overarbejde, og det kan være meget ensomt og opslidende. Lykke Garding er selv pårørende og vil skabe et frirum, hvor folk kan mødes og tale med andre i samme situation og få afløb for de "forbudte følelser".

Første møde er torsdag d. 10. september kl. 19-21 på 1. sal i Medborgerhuset i Vestergade, Skanderborg.
Tilmelding skal ske til Hanne Palm på mobil 51804583 eller hannepalm49@gmail.com.

Alle pladser er desværre besat, men kontakt gerne Hanne, hvis du vil på venteliste eller har andre spørgsmål omkring samtalegruppen.

 

Vi har afholdt generalforsamling tirsdag d. 21.4.2015. Linket til referatet ses herunder.

Vi har planer om at starte en samtalegruppe i Skanderborg efter sommerferien, I kan læse lidt

om det i referatet, men der kommer nærmere besked om det senere.

Generalforsamling 21.4.2015

 

Årlig generalforsamling
21. april kl. 19 i Medborgerhuset i Skanderborg
Indkaldelse til generalforsamling i Bedre Psykiatri afd. Skanderborg

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed.
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af formand for lokalafdelingen. Joann Jensen ønsker ikke at genvalg.
 • Valg af kasserer for lokalafdelingen. Line Streit Krogh ønsker ikke genvalg.
 • Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen.
 • Valg af medlemmer til Repræsentantskabet.
 • Valg af suppleanter til Repræsentantskabet.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Der gøres opmærksom på at eventuelle forslag til punkt 6, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Joann Jensen
mail.jensenhj@mail.dk-Livet med Bipolar lidelse -set fra 2 vinkler
FOREDRAGET BLEV DESVÆRRE AFLYST I EFTERÅRET PGA SYGDOM, DERFOR NY DATO!

At leve som pårørende til en person med psykisk sygdom er virkelighed for rigtig mange mennesker og familier. Det kan være en meget svær situation at havne i og det slider på alle pårørende i større eller mindre grad.
 
Mette Søndergård fra Ry lever selv med Bipolar lidelse og tirsdag den 25. november kl. 19 fortæller hun historien om sit forløb med en psykisk lidelse. Med sig har Mette denne aften sin mand Jacob Winther som fortæller sin historie på sidelinien som nærtstående pårørende.
 
Aftenen er arrangeret af den lokale afdeling af Bedre Psykiatri. Foreningen arbejder lokalt og nationalt for er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge med fokus på de problemer og udfordringer, mange pårørende står med. 
 
Mette og Jacobs historie begynder før Mettes sygdom bryder ud og går gennem indlæggelser, elektrochok og en hverdag med børn samtidig. En gribende, helstøbt og virkelig historie om en familie der har en psykisk lidelse som en del af livet. "Jeg har oplevet Mette og Jacobs fortælling 2 gange før", siger Line Streit som er en del af lokalafdelingens bestyrelse; "-og begge gange er deres historie krøbet helt ind under huden på mig. De giver os et kig ind i en hverdag som er svær at forstå for mange, og de gør det på en nærværende og meget ærlig måde".  Mette Søndergård har også tidligere fortalt sin historie gennem programmet "Gal eller Normal".

Arrangør: Bedre Psykiatri afd. Skanderborg/ Odder
Sted:Mdborgerhuset, Vestergade 14 A, Skanderborg
Tid: Tirsdag den 3. marts 2014 kl. 19.
Fri entré 
Tilmelding til mail@linestreit.dk eller tlf. 26 11 13 30
-Livet med Bipolar lidelse -set fra 2 vinkler

At leve som pårørende til en person med psykisk sygdom er virkelighed for rigtig mange mennesker og familier. Det kan være en meget svær situation at havne i og det slider på alle pårørende i større eller mindre grad.
 
Mette Søndergård fra Ry lever selv med Bipolar lidelse og tirsdag den 25. november kl. 19 fortæller hun historien om sit forløb med en psykisk lidelse. Med sig har Mette denne aften sin mand Jacob Winther som fortæller sin historie på sidelinien som nærtstående pårørende.
 
Aftenen er arrangeret af den lokale afdeling af Bedre Psykiatri. Foreningen arbejder lokalt og nationalt for er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge med fokus på de problemer og udfordringer, mange pårørende står med. 
 
Mette og Jacobs historie begynder før Mettes sygdom bryder ud og går gennem indlæggelser, elektrochok og en hverdag med børn samtidig. En gribende, helstøbt og virkelig historie om en familie der har en psykisk lidelse som en del af livet. "Jeg har oplevet Mette og Jacobs fortælling 2 gange før", siger Line Streit som er en del af lokalafdelingens bestyrelse; "-og begge gange er deres historie krøbet helt ind under huden på mig. De giver os et kig ind i en hverdag som er svær at forstå for mange, og de gør det på en nærværende og meget ærlig måde".  Mette Søndergård har også tidligere fortalt sin historie gennem programmet "Gal eller Normal".

Arrangør: Bedre Psykiatri afd. Skanderborg/ Odder
Sted: Sundhedshuset, 2. sal, Sygehusvej 7, Skanderborg
Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.
Fri entré 
Tilmelding til mail@linestreit.dk eller tlf. 26 11 13 30


-Vi har netop haft besøg af Mathilde Falch til en aften med musik og fortælling om et liv med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Og om hvordan de pårørende tacklede det og hvad der havde været den største hjælp. En aften vi vil huske som en rigtig god og rørende oplvelse.

 

-Vi afholder den årlige generalforsamling den 29. april. 

Generalforsamling 

-i Bedre Psykiatris lokalafdeling for området Skanderborg/ Odder

 Vi indkalder hermed alle medlemmer til den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen vil forløbe efter punkterne nedenfor. Punkter under evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Sidste år til generalforsamlingen blev foreningens bestyrelse 3 dobblet. 

Det er rart at være flere med samme mission og det gør bestyrelsesarbejdet en hel del sjovere. Men der er plads til flere som vil hjælpe til ved arrangementer, snakke med lokalpolitikere, presse, planlægning eller simpel kaffebrygning, Så har du lyst til at være en del af en af Bedre Psykiatris lokalafdelinger er du meget velkommen.

Vi er også en flok som for de flestes vedkommende kun har været igang i et års tid, og vi er meget nysgerrige på at høre om hvad I synes om det arbejde vi gør, hvad kan vi gøre anderledes eller bedre? Kom og giv os jeres gode idéer og meninger til kende.

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed

4.Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5.Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår

6.Indkomne forslag

7.Valg af formand for lokalafdelingen

8.Valg af kasserer for lokalafdelingen

9.Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer

10.Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen

11.Valg af medlemmer til Repræsentantskabet

12.Valg af suppleanter til repræsentantskabet

13.Valg af revisorer

14.Eventuelt.

Vi glæder os til at se jer.

Arrangør: Bedre Psykiatri afd. Skanderborg/ Odder

Dato: Tirsdag den 29. april

Sted: Sundhedshuset, 2. sal, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg

Tilmelding ikke nødvendigt, men rart for os.
Tilmelding eller spørgsmål til mail@linestreit.dk eller tlf. 26 11 13 30