Gl. afholdt aktiviteter

 

 

14. November: Café med oplæg af Marianne Fejerslob 

Cafe 31 10 17

24 Okt

***

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. juni 2017, og indkaldelse varslet den 9. maj 2017.

Inden generalforsamling, var der 1 times oplæg fra byrådsmedlem Peder Christensen, fmd for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for Skive Kommune

***