Bestyrelse

BEDRE PSYKIATRI - lokalafdeling Slagelse, slagelse@bedrepsykiatri.dk
Vi er også på Facebook ♥

Bestyrelsen pr maj 2018

Formand: 
Hanne M. Møller, Ravnebjergvej 8, 4200 Slagelse.  mobil  2280 5455 
eller 5545 4233.    hannemoeller@post.tele.dk

Repræsentant i KSP psykiatrien Vest , og medlem af styregruppen ROSA Recovery Strategi


 
Kasserer
Jannie Elgaard Rasmussen, Venslevvej 15 , 4261 Dalmose
elgaard15@live.dk

 Øvrige bestyrelse og aktive

Ilse Nielsen, Blikkenslagervej 17, 4200 Slagelse tlf 22536015

Gert MacLean, medlem af Udsatterådet fra aug 2018
tlf 24258409 ,  Overdrevsvej 17, 4200 Slagelse
gertmaclean@gmail.com 

Nanna Refsgård, fra maj 2018
Sorø Landevej 278 , 4230 Skælskør
58141616

Aktiv

 

 


 Vi kan altid bruge nogle aktive frivillige, der vil støtte op om arbejdet. Ring eller skriv til formanden.