Cafémøder

CAFÉ MØDER 

Cafemøderne er afløst af Walk and Talk.
Næste Walk and Talk udgår fra Slagelse.

 Hanne Møller er tovholder. Telf: 2280 5455. 
Vi mødes ved P-pladsen ved Slagelse Hallen på Parkvej kl.19.00-ca kl.20.00 

Ring eller sms på 2280 5455, og meld til.
Datoer: mandag d.26.marts og mandag d. 30.april

eller skriv til hannemoeller@post.tele.dk

 

 

Det kan være svært at holde modet oppe og få hverdagen til at glide i familien. Pårørende har brug for hjælp og støtte - nogen at tale med.