Pressemeddelelser

Når man vælger at vandre med sin diagnose

skrevet d. 7 maj. 2018.

Henrik Poulsen har delt sin historie om at blive diagnosticeret sent med diagnosen bipolar, da Bedre Psykiatri afholdte generalforsamling den 3. Maj.

Henrik fik som 48 årig meddelelsen at han var bipolar. Først kom lettelsen. Endelig kom forklaringen på hvorfor han havde handlet som han havde gjort gennem livet. Hvorfor han havde spillet så meget og hvorfor han havde haft alle de svingninger.

 Herefter kom den massive nedtur. Hvad nu? De mange år uden behandling havde gjort, at han ikke kunne have et arbejde, og hans diagnose blev budt velkommen med akavet tavshed fra omgangskredsen. Han var lige pludselig blevet til bipolare Henrik.

Jeg er ikke en diagnose

I stedet for at lukke sig inde og opgive alt, valgte Henrik at lære, at leve med sin diagnose. Livet var - og er ikke slut bare fordi man for en diagnose. For Henrik er jo stadig Henrik. Nu bare med en bipolar-diagnose i behandling. Som han siger: “forskellen på dig og mig er, at jeg føler alt  hundrede gange mere intens, end dig.”

I dag bruger han vandring til at få ro i sindet og til at udfordre sig selv, og vise at han stadig kan hvad han vil - også på de betingelser som diagnosen byder. Han har derfor sat sig det mål, at vandre Kyst til Kyst stien (130 km) på 30 timer den 10-11. maj.

I den anledning vil han samle ind via sponsorat pr. km. Pengene skal gå til Bedre Psykiatri, og arbejdet med at bryde tabuet om psykisk sygdom. Det er vigtigt at folk lærer at tale om psykisk sygdom, så folk tør at spørge ind, og andre tør at stå frem.

Bedre Psykiatri Sønderborg er glade for at Henrik vil vandre for vores sag, og hvis det har interesse, kan du donere minimum 1 kr pr. km. den 10-11 maj. Du kan skrive til Sønderborgs lokalafdeling: soenderborg@bedrepsykiatri.dk eller kontakte formanden Helle feldskov på 61548204, hvis du vil sponsorere eller vide mere.

 

November 2015:

Ny forening støtter psykisk syges pårørende 

Sønderborg har fået en lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI. Foreningen ønsker at støtte pårørende til psykisk syge via oplysning, netværksgrupper og andre tilbud. Formanden, Gry Mortensen, fortæller:

 ” Vi er en bred samling af frivilligkræfter, der ønsker at arbejde for at bedre vilkårene for pårørende til psykisk syge i Sønderborg. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der tilsammen repræsenterer forskellige aldersgrupper, faglige baggrunde og pårørenderoller. Det er vores ønske, at både forældrene til et barn med en psykisk lidelse, de unge søskende, den nære ven og andre pårørende kan have glæde af vores forening fremover.”

Lokalafdelingen havde stiftende generalforsamling 9. september. Oprettelsen var en direkte følge af et informationsmøde for interesserede pårørende, som hovedforeningen inviterede til i august.

”På mødet gik det op for os, at der var mange, der havde samme behov for støtte og netværk, som vi selv”, fortæller formanden.

Så lige nu søger foreningen frivillige, der har lyst til at støtte psykisk syges pårørende i Sønderborg Kommune og evt. være med til at sætte deres præg på en ny forening. Interesserede kan kontakte foreningen på mail: soenderborg@bedrepsykiatri.dk for en uforpligtende snak om mulighederne. Der søges frivillige til alt - lige fra praktiske opgaver som fx borddækning ved caféaftener en enkelt gang til tovholderfunktion for en samtalegruppe eller andet.

BEDRE PSYKIATRI Sønderborg inviterer pårørende til psykisk syge til cafémøde tirsdag d. 1. december kl. 19-21 i Sundhedscentret, hvor psykoterapeut Kitt Kongstad holder et oplæg om pårørendes egenomsorg. Der er fri entré, kaffe og kage. Tilmelding via mail eller Facebook.

Læs mere om den nye forening på: www.bedrepsykiatri.dk/soenderborg eller www.facebook.com/bedrepsykiatrisoenderborg.

 

 

August 2015:

Mere end hver tredje dansker er pårørende til en person med psykisk sygdom i familien eller i omgangskredsen. Det viser en undersøgelse fra BEDRE PSYKIATRI. Psykisk sygdom er derfor, kan man trygt slå fast, et problem, der angår rigtig mange mennesker.

Psykisk sygdom kan være en meget hård belastning – for den der er ramt, men sandelig også for de pårørende. De vil mest af alt hjælpe, men føler ofte, at de er mere eller mindre hjælpeløse. Sådan behøver det dog ikke at være.

Klaus Müller-Nielsen er psykiater og ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatri Augustenborg, hvor han praktiserer metoden Åben Dialog, der er kendetegnet ved høj grad af involvering af den syges pårørende. Med Åben Dialog mobiliserer Klaus Müller-Nielsen de mange ressourcer og den store viden om den syge, som de pårørende besidder. ”I Åben Dialog er pårørende en vigtig ressource i behandlingen. Når man inddrager patientens netværk ser vi, at patienten bliver hurtigere rask og samtidig er tilbagefaldene for den syge færre” siger Klaus Müller-Nielsen.

BEDRE PSYKIATRI Sønderborg inviterer til foredrag om Åben Dialog d. 19. august klokken 19 – 21 i Sønderborghus, Teatersalen. Foredraget vil involvere deltagerne og introducere til Åben Dialog som metode, samt hvordan pårørende kan støtte den syge og på den bedst mulige måde involvere sig konstruktivt i behandlingen.

Klaus Müller-Nielsen vil også komme ind på, hvordan man kan passe på sig selv, og give redskaber til at håndtere den ekstra belastning man har som pårørende. Foredraget er for pårørende til psykisk syge, uanset om du er far, søster, ven eller kollega.

”Jeg håber, at rigtig mange pårørende vil komme og få indsigt i mulighederne i Åben Dialog og få redskaber til at arbejde med deres rolle som pårørende” siger Klaus Müller-Nielsen.

Foredraget er gratis og kræver ingen tilmelding.

BEDRE PSYKIATRI er landsforeningen for pårørende. Vi er de pårørendes talerør med 55 lokalafdelinger og mere end 12.000 medlemmer over hele landet. BEDRE PSYKIATRI støtter pårørende med tilbud om bl.a. samtalegrupper og foredrag, og vi taler de pårørendes sag på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Yderlige oplysninger: Mikkel Schwab, organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI, på mail: ms@bedrepsykiatri.dk eller telefon: 61713371.