Bestyrelsen

Bestyrelse:

Formand:
Lotte Christensen

Næstformand:
Lone Jakobsen

Kasserer:
Hanne Hjorth Larsen

Bestyrelsesmedlem:
Linda Meyer  (orlov indtil videre)

Suppleant:
Camilla Kjærside (indtrådt i bestyrelsen for Linda Meyer)

Revisor:
Cresten Jakobsen

Repræsentantskabet:
Lone Jakobsen

Bliv vores nye bestyrelsesmedlem se her