Velkommen

 

Kære medlem, pårørende og gæst: Velkommen på vores hjemmeside.

Vi er en lokalforening for pårørende til psykisk syge.

Bedre Psykiatri er en landsforening, med tæt på 13.000 medlemmer fordelt over hele Danmark, i tæt på alle byer, er der forankret lokal foreninger, store som små.

Vores lokalforening dækker områderne Struer og Lemvig. Lokalforeningen har over 10 år på bagen, og dækkede på et tidspunkt 3 områder her i Vestjylland, nemlig Holstebro, Struer og Lemvig. Senere blev Holstebro en selvstændig lokalforening, og er fortsat eksisterende.

GIF2

Hvem er vi - og hvad kan vi hjælpe med?

Lokalforeningen drives af et korps af frivillige, som på den ene eller anden måde er, eller har været, pårørende til en person med psykisk sygdom.

Lokalt er vores primære arbejde at hjælpe og støtte pårørende til psykisk syge. Det kan være samtaler i vores café, telefonrådgivning eller kontakt igennem vores mail.

Lokalforeningen gør en indsats for at få vores lokalpolitikere i tale og gøre opmærksom på at pårørende er en vigtig ressource i behandlingen af den psykisk syge.

I løbet af året afholder vi arrangementer - store som små - for at gøre os synlige og derigennem øge kendskabet til psykisk sygdom og hvad deraf følger, samt få løst op for det tabu, der desværre stadigvæk eksisterer omkring psykiske lidelser.

Har du lyst til at give en hånd med?

For nuværende er der 4 aktive bestyrelses medlemmer, så der er til tider travlt med at nå hele vejen rundt, så sidder du med en tanke om at bevæge dig ind i bestyrelsesarbejde og eller frivillighedsarbejde, siger du bare til – du er hjertelig velkommen, jo flere jo bedre.

Vi håber hjemmesiden kan give dig svar på nogle af de spørgsmål du måtte have og har givet dig mod på at komme videre med livet som pårørende. Ris og ros modtages gerne, så tøv ikke; send os gerne en mail med alt hvad du tænker.

Tak fordi du fandt tiden til at læse dette og besøge vores hjemmeside.

Varme hilsner,

Bestyrelsen anno 2015.