Bestyrelse

Formand/Koordinator

Karin Birch Lange

Tlf. 21 26 82 28

E-mail: vejle@bedrepsykiatri.dk

Træffes bedst mellem kl. 10.30 - 12-30

 

 

Næstformand:

Birgitte Buskov

 

Kasserer:

Kirsten Dalager

 

Bestyrelsesmedlemmer/Ad.hoc: 

Vivian Jespersen

 

Benthe Klausen

Tlf. 31237583

    Benthe Klausen

 

Frivillig:

Mette Løvendahl Stagis Psykolog

Kurt Haaning