Fælleslæsning Vejle Bibliotek

Fælles Læsning

Kom og vær med, når vi læser sammen og snakker om det, vi læser.
Til Fælles Læsning fordyber vi os, og ved at tale om og ud fra nogle gode noveller og digte, får vi nogle anderledes, men givende samtaler.

Fælles Læsning

Højtlæsning og samtale. Det er grundelementerne i bibliotekets tilbud "Fælles Læsning".

Ved Fælles Læsning læser en bibliotekar en tekst højt. Alle deltagere får teksten udleveret på tryk og kan således selv læse med. Bibliotekaren laver stop i højtlæsningen og gruppen samtaler ud fra teksten, som kan være en novelle, et digt eller et essay. Vi vælger god litteratur, så deltagerne får "mærke litteraturens vingesus".

Det kræver ingen forudsætninger at være med! Kun at du har lyst til at møde andre og tale sammen. Og der er ingen "lektier", da de tekster, vi taler ud fra, bliver læst højt af bibliotekaren. Det er egnet for dig, der har svært ved at læse, eller svært ved at koncentrere dig.

Det at snakke ud fra en tekst giver nogle helt andre, men gode samtaler. Teksten kan få os til at erindre noget, vi egentlig havde glemt. Teksten kan få os til at tale om emner, vi ellers ikke ville komme i tanke om at debattere.  Vi lærer hinanden at kende på en anden måde.

Det er gratis at deltage. Du er også velkommen til blot at prøve en enkelt gang. Tilmelding nødvendig.

Vi har Fælles Læsning på Vejle Bibliotek sommeren 2017:
SommerFællesLæsning er lidt kortere seancer på 1-1½ time:
Tirsdag formiddag fra kl. 10-11.30: 6/6, 13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 15/8, 22/8 og 29/8

Tilmelding: Bibliotekar Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768

Fælles Læsning på Vejle Bibliotek:
I efteråret har vi 2 hold. Det ene mødes tirsdag formiddage kl. 10-11.30. Det andet torsdag eftermiddage kl. 16-17.30. Datoer meldes ud senere.

Fælles Læsning på Egtved Bibliotek:
Fredag den 17/11 2017 kl. 16-17.30. Tilmelding ikke nødvendig. 

Bestil en Fælles Læsning
Er I en gruppe, der gerne vil prøve Fælles Læsning? En selvhjælpsgruppe? Et team på arbejdet? En læseklub? En gruppe i et boligområde? En seniorklub? Fælles Læsning er egnet til en gruppe på 6-12 personer. Kontakt Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 876