Generalforsamling 2018

            

             Referat af Ordinær Generalforsamling

                      Onsdag, den 11. april 2018 Kl. 19.00

       Foreningernes Hus, Dæmningen 58, 1. sal, 7100 Vejle

                                             

                                 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Kurt Haaning blev valgt og konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

2.Valg af referent

Karin Birch Lange blev valgt

3. Godkendelse af lokalbestyrelsens Årsberetning om lokalafdelingens virksomhed ved Formand  Karin Birch Lange

Årsberetningen godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved Kasserer Kirsten Dalager

Regnskabet godkendt

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår ved Kasserer Kirsten Dalager

Budgettet godkendt.

6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 14 dage før Generalforsamlingen

Ingen indkomne forslag

7. Valg af formand for lokalafdelingen - Karin Birch Lange på valg – Modtager genvalg

Karin Birch Lange genvalgt

8. Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer – Benthe Klausen på valg – modtager genvalg

Benthe Klausen genvalgt

9. Valg af Suppleanter til Lokalbestyrelsen

Ingen suppleanter

10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet - Benthe Klausen og Karin Birch Lange - Modtager genvalg

Karin Birch Lange og Benthe Klausen genvalgt

11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet

Ingen suppleanter

12. Valg af revisorer – Revisorassistent Kate Møbjerg Nielsen er på valg - Modtager genvalg

Kate Møbjerg Nielsen genvalgt

13. Eventuelt.

Intet

 Generalforsamlingen sluttede kl. 19.35

 Dirigenten takkede for god ro og orden

 

Vejle, den 11. april 2018/ Referent/Karin Birch Lange

 

 

 

 

       Indkaldelse til ordinær Generalforsamling                                                                                                                     

        Tidspunkt: Onsdag, den 11. april 2018 Kl. 19.00

 Sted: Foreningernes Hus, Dæmningen 58, 1. sal, 7100 Vejle

(Indgang på bagsiden af bygningen ved Kabel TV)

                                             

                                       Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed ved Formand Karin Birch Lange
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved Kasserer Kirsten Dalager
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår ved Kasserer Kirsten Dalager
 6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 14 dage før Generalforsamlingen
 7. Valg af formand for lokalafdelingen - Karin Birch Lange på valg – Modtager genvalg
 8. Evt. valg af en eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer – Benthe Klausen på valg – Modtager genvalg.
 9. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen
 10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet - Benthe Klausen, Karin Birch Lange -  Modtager genvalg
 11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet Valg af revisorer – Revisorassistent Kate Møberg Nielsen er på valg - Modtager genvalg
 12. Eventuelt.

 

Foreløbig Dagsorden udsendt 1. gang, den 06. marts 2018          

 

Karin Birch Lange

Formand/Koordinator