Generalforsamling 2018

                 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling                                                                                                                     

        Tidspunkt: Onsdag, den 11. april 2018 Kl. 19.00

 Sted: Foreningernes Hus, Dæmningen 58, 1. sal, 7100 Vejle

(Indgang på bagsiden af bygningen ved Kabel TV)

                                             

                                       Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed ved Formand Karin Birch Lange
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved Kasserer Kirsten Dalager
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår ved Kasserer Kirsten Dalager
 6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 14 dage før Generalforsamlingen
 7. Valg af formand for lokalafdelingen - Karin Birch Lange på valg – Modtager genvalg
 8. Evt. valg af en eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer – Benthe Klausen på valg – Modtager genvalg.
 9. Valg af suppleanter til lokalbestyrelsen
 10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet - Benthe Klausen, Karin Birch Lange -  Modtager genvalg
 11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet Valg af revisorer – Revisorassistent Kate Møberg Nielsen er på valg - Modtager genvalg
 12. Eventuelt.

 

Foreløbig Dagsorden udsendt 1. gang, den 06. marts 2018          

 

Karin Birch Lange

Formand/Koordinator