Presse/Artikler

Blomster, Kop, Kaffe, Hjerte, Ud

Læserbrev fra Formand/Koordinator Karin Birch Lange

Bedre Psykiatri –Lokalafdeling i Vejle Kommune

”Hvor godt er det at være psykiatrisk patient i Region Syddanmark?”

Det skulle være så godt iflg. Oversygeplejerske Peter Jezek, Psykiatrisk Afdeling i Vejle og Administrerende Direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Charlotte Josefsen, men så var det alligevel skidt.

Iflg Jyske Vestkysten, Publiceret 12. november 2017 kl. 07:00 – ”Overlæge har sagt sit job op: - Lægefagligt kan jeg ikke længere tage ansvar”

Speciallæge/Overlæge i Psykiatri Laurits Bjerre har fået nok og har opsagt sin stilling ved psykiatrien Kolding- Vejle

Han kunne lægefagligt ikke længere tage ansvar for, den behandling patienterne får ”Man lever ikke op til loven, og jeg mener, at patienterne bliver udskrevet alt for tidligt” siger han.

Den 24. oktober 2017 kl.11.55 kunne man læse på DR/DK trekantområdet + høre på P4 Trekanten.

"Mere personale på gangene - Psykisk syge får bedre behandling” Region Syddanmark har ansat mere personale i psykiatrien.

Med mere personale i psykiatrien er der blevet bedre tid til at behandle patienterne med f.eks. massage

Der er ansat flere sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

 Citater fra artiklen:

Oversygeplejerske Peter Jezek Psykiatrisk Afdeling Vejle:

  • Patienter på psykiatrisk afdeling på sygehuset i Vejle får hurtigere hjælp, når de har det svært.
  • Der er blevet ansat flere sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
  • Det ekstra personale er en fordel, når en forpint patient for eksempel vælger at slå hovedet mod en mur.
  • Der har vi meget tættere personale omkring hende, og kan aflede hende ved at stimulere nogle andre sanser. Det kan være følesansen, det kan være lugtesansen, eller det kan være via noget massage, siger oversygeplejerske på Vejle Sygehus Peter Jezek.

Administrerende Direktør i psykiatrien i Region Syddanmark. Charlotte Josefsen:

  • Samlet set er personalegruppen i psykiatrien i Region Syddanmark vokset med 30 procent siden 2012.
  • De statslige midler, der er kommet til psykiatrien, de er også blevet fuldt udmøntet i psykiatrien.
  • Flemming Leer Jakobsen Sind, sagde den 24. oktober 2017 til P4 Trekanten

”Det betyder, at behandlingen af den enkelte er blevet meget bedre, men påpeger også samtidig, at der mangler psykiatere

Oplevelse af at behandlingen er blevet bedre, kan vi ikke dele og nikke anerkendende til hos os i Bedre Psykiatri – Lokalafdeling i Vejle Kommune, da det er helt andre toner, vi hører fra vores pårørende/medlemmer.

Det vi hører fra de pårørende er, at det de oplever er Brandslukning og at deres syge kommer ind og ud næsten, før de er kommet ind og bliver udskrevet til eget hjem eller et bosted, hvor personalet ikke er gearet til så syge patienter, som der i nogle tilfælde hører til i den tunge/svære ende med en diagnose som skizofreni og ingen sygdomserkendelse og er i stor fare for sig selv og andre.

De pårørende står i disse situationer og føler sig magtesløse samtidig med, at de selv er ved at køre ned på grund af presset, på grund af psykiatrien svigter deres psykisk syge.

Vi tager hatten af for Speciallæge/Overlæge i Psykiatri Laurits Bjerre, der står frem og kalder tingene, ved deres rette navn og påpeger, at der er alt for mange ubesatte speciallæge stillinger på Kolding-Vejle Psykiatrisk afdeling.

Samtidig siger han, at alle stillinger er besatte på Fyn.

Og uanset hvor mange fysioterapeuter, ergoterapeuter der bliver ansat, så hjælper det ikke på den lange bane de psykisk syge og deres pårørende, når det er Speciallæger i psykiatrien, der mangler.