Psykoedukation

 

Blomster, Kop, Kaffe, Hjerte, Ud

Psykoedukation for Pårørende (Læren om psykiske sygdomme)

Bedre Psykiatri - Lokalafdeling i Vejle Kommune

Ingen kursus pt.

Er du pårørende til en psykiatrisk patient? Føler du, at det sommetider er svært at vide hvad DU kan gøre? Har du brug for at vide mere om din pårørendes psykiske lidelse fra et fagligt perspektiv?


Så skal du være velkommen til at deltage i psykoedukation for pårørende hos Bedre Psykiatri, Lokalafdeling i Vejle Kommune.

Aftenerne vil være fordelt på forskellige psykiske lidelser, således du får mest ud af det. Hver gang vil være inddelt i to afdelinger: Første del vil bestå af et kort oplæg omhandlende den specifikke psykiske lidelse – fra et fagligt perspektiv – og hvordan denne generelt behandles i psykiatrisk regi. Anden del vil bestå af at tale om hvilke udfordringer en sådan lidelse har for pårørende, og der lægges op til, at I hjælper hinanden med at svare ved f.eks. at dele ud af individuelle erfaringer.

Nogle af jer har været pårørende i mange år, og andre er ”nye” pårørende, så meningen er at starte en dialog, og med dette forsøge at sparre med hinanden.

Formålet med disse psykoedukations-aftener er at gøre jeres udfordringer så konkrete så muligt, således I forhåbentligt også får noget konkret med hjem. Udfordringen kan f.eks. bestå af: ”Hvad gør jeg, når min datter gentagende gange truer med selvmord?” eller ”Hvordan skal jeg forholde mig, når min søn isolerer sig mere og mere? ”Hvad gør jeg, når min datter ringer 25 gange på en dag? ”. Sådanne dilemmaer/udfordringer/cases er I mere end velkomne til at e-maile mig på forhånd.  E-mail: mette.stagis@gmail.com.

Så vil jeg gøre mit bedste for at have fokus på disse og sørge for, at de bliver taget op i løbet af aftenen. Der vil naturligvis også være mulighed for at bidrage med udfordringer i løbet af aftenen.

Lidt om mig:
Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og arbejder ved Socialpsykiatrien i Esbjerg. Jeg har faglig erfaring med og kendskab til psykiatrien. Herudover er jeg selv pårørende til en patient med skizofreni.

Alle kursus gangene vil blive afholdt i Frivilligcenter Vejle/Foreningernes Hus, Dæmningen 58,1sal, 7100 Vejle

Tilmelding efter først til mølle princippet til: vejle@bedrepsykiatri.dk - 21 26 82 28

 

Arrangør: Bere Psykiatri - Landsforeningen for Pårørende - Lokalafdeling i Vejle Kommune

 

Med venlig hilsen

Mette Løvendahl Stagis

Psykolog