Vedtægter

Blomster, Kop, Kaffe, Hjerte, Ud

Bedre Psykiatris vedtægter

Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Alle større beslutninger tages på Repræsentantskabsmødet, som finder sted hvert andet år.