Bedre psykiatris fælles værdigrundlag

Landsforeningen arbejder for at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Det vil sige, at pårørendes problemer, vilkår og ressourcer er afsættet for det frivillige engagement.

Derfor er landsforeningen et tilbud til alle, der kender en, som har psykiske problemer. Det kan være forældre, børn, søskende, venner, kollegaer eller andet.

Landsforeningen er en demokratisk og medlemsstyret forening, der hviler på medlemmernes engagement og frivillige arbejde.

BEDRE PSYKIATRI er uafhængig, også af økonomiske og partipolitiske interesser. Vi søger til enhver tid indflydelsen der, hvor det gavner pårørende.

At BEDRE PSYKIATRI er en pårørendeforening, er ikke ensbetydende med at fokus for vores frivillige arbejde alene er pårørendes vilkår og problemer. Med afsæt i pårørende-vinklen er vores fokus både på psykisk sygdom, psykisk syge og øget kvalitet i psykiatrien.

Landsforeningen arbejder derfor for at modernisere og udvikle psykiatrien ved at støtte ethvert tiltag, der styrker inddragelsen af pårørende og respekten for og behandlingen af den syge. Til gavn og glæde for samfundet, psykiatrien, syge og deres pårørende.

Trae