Bestyrelse

Lokalforeningsbestyrelse:

Formand og tovholder
Ellen-Margrethe Pagter
Skagen
24945377
ellen.margrethe.pagter@skolekom.dk

Kasserer og tovholder
Kirsten Jensen
Skagen
42206574
smukkekaj@skagennet.dk

Sekretær, facebook ansvarlig, hjemmeside-ansvarlig og tovholder
Kimberley Donaldson
Skagen
22762930

Bedrepsykiatrivendsyssel@outlook.dk

https://www.facebook.com/vendsysselbedrepsykiatri/

Tovholder
Susanne Thostrup
51363787
s_aalborg@yahoo.dk

Suppleant
Ketty Jensen
Vrå
61742061
kettymjensen@gmail.com

Suppleant
Britta Byrdal
Skagen
byrdal@skagennet.dk

Suppleant
Carina Johansen
Brønderslev
26239005
carinajohansen1980@gmail.com