Brønderslev kommune

Broenderslev Kommune 

I Brønderslev kommune arbejder vi i de to byer, Brønderslev og Dronninglund.

I Dronninglund arbejder vi desuden i samarbejde med de frivillige, som siden 1. marts 2015 har stået for ansvaret for værestedet for psykisk syge mennesker, efter at kommunen lukkede ”Mødestedet”

Fra august måned har Bedre Psykiatri også arbejdet sammen med Ældresagen, idet vi er sammen om at drive en åben café.

Imagesa0uayvbt

Der vil blive offentlige arrangementer i såvel Dronninglund som Brønderslev dette vil blive annonceret på hjemmesiden og Facebook.

https://www.facebook.com/vendsysselbedrepsykiatri/