Brønderslev

Broenderslev

 

På Brønderslev bibliotek arbejder ”netværksgruppen for forældre til børn med psykiske problemer” på andet år. Denne fortsætter efter sommer, hvis deltagerne ønsker det.

Denne netværksgruppe er et tilbud fra Landsforeningen, Bedre Psykiatri, der tog sig af udgifterne, der bl.a. omfattede et månedligt møde med Gitte Vejby, leder i psykiatrien i Aalborg.

Efter dette første år overtog lokalforeningen ansvaret for gruppen, der har arbejdet med emner, der har været med til at sætte ord på de daglige udfordringer, som det er at få hverdagen til at fungere for såvel barnet som resten af familien. 

Imagesa0uayvbt

Inden sommerferien arbejder vi på at gruppen kan mødes. 

Endnu har vi ingen pårørendegruppe i Brønderslev, da det kommunale tiltag på Hedebo har været dækkende.

Dog vil vi meget gerne oprette en netværksgruppe for pårørende, hvis der skulle være interesse for det. 

For tiden har vi 6 frivillige i Brønderslev kommune, som vil få tilbudt et udgiftsfrit weekendkursus inden for det område, som den enkelte har interesse for. Det handler om at fungere som tovholder, bisidder og at følge med i psykiatrien lokalt. Men desuden har vi også brug for hjælp som at dele foldere ud og hjælpe i forbindelse med arrangementer 

Henvendelse: ellen.margrethe.pagter@skolekom.dk