Dronninglund

Byskilt

I Dronninglund arbejder netværksgruppen for pårørende for andet år i privat regi, men har dog også påtaget sig den opgave at være med til, at de psykisk sårbare i nærområdet stadig kan have et tilbud om samvær og aktiviteter, efter at Mødestedet lukkede til 1. marts. 

Det har indtil nu været et sejt træk for frivilliggruppen, men de er seje og stædige og ikke sådan at vælte omkuld, så det skal nok lykkes at få skabt et nyt værested, der kan have åbent 2 dage om ugen. Bedre Psykiatri er med i den forening, som skal dannes for at kunne overtage arbejdet.

Da der ikke er en lokal Sind-forening i Brønderslev kommune, har Bedre Psykiatri søgt om de såkaldte § 18-midler hos kommunen til arbejdet og aktiviteterne i det nye værested.

Imagesq6dfeldw

Vi har således for i år søgt om økonomi, så vi kan betale mennesker, der har arbejdet for at få et godt liv på trods af deres psykiske sårbarhed. Det er således deres historie, som de fortæller og taler om med brugerne af værestedet.

Et andet område, vi har søgt om økonomiske midler til er at kunne invitere musikalske mennesker, der mestrer et instrument, så vi andre kan synge dertil.

Endelig har vi også søgt om mulighed for at tage på et endags- besøg til Jesperhus Blomsterpark.