Frederikshavn

 

Frederikshavn

 

I Frederikshavn har vi den første onsdag i hver måned kl 19 -21 netværksgruppe for pårørende til psykisk sygdom.

Vi mødes i

De Frivilliges Hus

Danmarksgade 12

9900 Frederikshavn, Telefon 98 41 03 57

 

Hvad er det, at Bedre Psykiatri kan gøre for dig i cafeen:

- Vi kan lytte med respekt for en vanskelig situation, og give et ord med på vejen

- Vi kan lindre for en indre smerte ved at italesætte situationen 

- Vi kan give ord på, at man ikke er alene i verden, som pårørende.

- Vi kan skabe kontakt til ligestillede, som giver tryghed

-Vi kan ikke løse problemer med et snuptag, da hvert sygdomsforløb, har helt sin egen historie og løsning.

- Ved at italesætte den situation, man befinder sig i, giver det dig nye kræfter til at klare dagligdagen

 

Pårørende til en psykisk syg person, der netop har fået kontakt til det psykiatriske system, er ofte stærkt i vildrede med, hvordan situationen skal tackles! Det samme gælder, når man såvel som bruger som pårørende skal finde rundt i, hvordan og hvilken hjælp, kommunen kan yde. 

Ved at være deltager i en netværksgruppe, kræves:

- Du har lyst til at møde andre pårørende til psykisk syge

- Du er åben over for andres model af verden

- Hvad du siger og hører ved møderne fortælles ikke uden for netværksgruppen eller cafeen

 

 Foraeldre

Bedre Psykiatri har i 1 år arbejdet med en netværksgruppe for forældre til børn med psykiske problemer. Denne gruppe overgår nu til lokalforeningen, og skulle man som forældre være interesseret i at høre om andres erfaringer samt naturligvis give sine egne erfaringer videre til forældre i samme situation, kan man kontakte bestyrelsen for Bedre Psykiatri.

 

Kontakt

Find kontakt oplysninger under fanen "Bestyrelse" eller på vores Facebook-side

https://www.facebook.com/vendsysselbedrepsykiatri/