Hjørring Kommune

Hir Bm Udsigt Havn

I Hjørring kommune er vi en del af Frivilligcentret, hvilket naturligvis giver os mulighed for at skabe et netværk, vi kan samarbejde med. 

Et samarbejde med lokalafdelingen under SIND arbejdes der på som en ny samarbejdspartner. 

I Hjørring Kommune vil vi gerne have mulighed for at lægge vort arbejde ud til byer som Hirtshals, Sindal og Vrå, hvilket også betyder, at vi har været glade for de frivillige, som har meddelt, at de ønsker at arbejde for Bedre Psykiatri. Disse frivillige vil udgiftsfrit blive tilbudt et weekendkursus, så de vil være godt rustede til at tage fat på de opgaver, de gerne vil arbejde med.   

Loekken

Bedre Psykiatri - også i Hirtshals, Vrå og Sindal

Af erfaring ved vi, at vil vi have pårørende i tale, så er det vigtigt, at de ikke skal have en længere tur for at møde os, men derimod omvendt. Derfor har vi indledt et samarbejde med de psykiatriske væresteder i Hirtshals, Vrå og Sindal. Her vil vi tilbyde lokalområderne foredragsaftener, hvor man selv er med til at bestemme emnet. Dog har vi fastsat det første emne, som bliver "at have en psykisk sygdom og være pårørende til psykisk sygdom". Her kommer Frederikke Vejby og hendes mor, Gitte Vejby, som er ledende sygeplejerske på psykiatrisk afdeling i Aalborg. Frederikke vil fortælle sin historie om, hvordan det er at leve med PTSD efter et overfald, mens det sler for Gitte at hun nu kommer til at stå i situationer, som den der også kan se på systemet med kritiske øjne. Nu er hendes rolle jo først og fremmest det at være mor.

Alle tre steder vil der gå invitationer til de tre områder i juni måned.

Efter sommerferien vil emnerne da være de, der er valgt ude i hver af de tre væresteder.

Der vil komme opslag i lokalaviserne, hjemmesiden samt Facebook.