Hjørring

Imagesrrms140x

I Hjørring har vi 2 tovholdere, der har stået for den pårørendegruppe, som har arbejdet der i 1½ år, men følte da, at de var parate til at holde en pause.

Da lokalforening SIND gør et godt stykke arbejde i Forsamlingsbygningen i Hjørring, skal Bedre Psykiatri og den nye bestyrelse fremover overveje, om vi da evt. kan gøre noget godt for såvel brugere af socialpsykiatrien som pårørende til psykisk sygdom i Hirtshals, Sindal og Vrå. Vi vil rigtig gerne, men da vor lokalforening har udvidet aktiviteterne, har vi simpelthen ikke tovholdere nok til at kunne dække flere grupper i Hjørring kommune.Undervisning

 

Derfor var det et stort ønske for os, at nogle ville tage imod Landsforeningens tilbud og på et ganske gratis weekendkursus at få de nødvendige værktøjer til at arbejde som tovholdere. Dette ønske er gået i opfyldelse, så vi nu har 6 frivillige i kommunen. Men flere interesserede vil altid være velkomne. 

Kunne man tænke sig at være med i en netværksgruppe for pårørende, eller fungere som bisidder skal I endelig kontakte os. Vores kontakt oplysninger finder i under fanen "Bestyrelse" eller på vores Facebook side

https://www.facebook.com/vendsysselbedrepsykiatri/

Men der vil også være arbejdsopgaver som at arbejde politisk og praktisk opgaver som at uddele materialer og være behjælpelig i forbindelse med arrangementer. 

HjaelpMandag den 23. maj tilbyder Bedre Psykiatri pårørende i Hjørring kommune at deltage i den nye pårørendegruppe, som vil samles den 3. mandag kl. 18.30 - 20.30 hver måned i Forsamlingsbygningen i Hjørring.

Formålet med at danne et netværk for pårørende er først og fremmest, at vi ønsker at styrkede pårørende, som i hverdagen kæmper for det menneske, i deres nærhed, som lider af en psykisk sygdom.

På grund af Pinseferien har vi lagt den første gang en uge senere.

Her vil Hjørring socialpsykiatri deltage, idet det har været et ønske fra de deltagere, der allerede har meldt sig, at man ønskede at vide noget mere om det arbejde inden for psykiatrien, som kommunen tilbyder såvel de mennesker, der har en psykisk sygdom som på de, der er pårørende.

Der vil komme opslag senere i Lokalavisen, hjemmesiden samt Facebook.

 

Onsdag den  25. maj vil vi desuden tilbyde alle interesserede at høre om, hvordan det at være barn og ung med psykiske problemer kan være, når man er en del af den inkluderende skoleform. Her vil 2 inklusionsvejledere, Anne Marie Sudergaard og Allan Christensen, fortælle om deres arbejde med børn, der typisk har en diagnise som ADHD og en autistisk sårbarhed.

Der vil ligeledes komme opslag i Lokalavisen, hjemmesiden samt Facebook.