Lokalafdelingen Vendsyssel

                                Vendsyssel

Vort formål er at invitere til samvær, hvor du kan dele tanker og erfaringer med andre samt få en større viden og forståelse for de mennersker, der har en hverdag, der er præget af psykiske problemer.

Vore målgrupper er således mennesker, der har brug for socialpsykiatrisk hjælp, familiemedlemmer, venner, kolleger og andre interesserede.

Vore tilbud er åbne cafeer, samtalegrupper og foredrag.

Åbne cafeer er et tilbud til alle, der har lyst. Her er altså ikke tale om en bestemt målgruppe, lige som det heller ikke er sikker, at man har mulighed for at komme hver gang. En tovholder fra Bedre Psykistri er den praktiske person, som står for indholdet af den åbne café.

Der er max 10 personer i hver gruppe, idet den enkelte skal have mulighed for at komme frem med det, som han/hun gerne vil dele med andre, som de føler sig trygge ved, og som de ved ikke vil blive omtalt uden for gruppen.

Vi mødes én gang om måneden, 10 gange om året. Hvad vi taler om er oftest bestemt af deltagerne selv, hvorfor der er gange, hvor deltagerne selv er de aktive, mens der andre gange kan være inviteret en person, som gruppen har ønsket deltage, da denne person kan give os større forståelse for et emne.

Der er gratis kaffe og noget godt til ganen, og mødet varer 2 timer.    

                           Kaffe 492296A

Samtalegruppe for pårørende danner en netværksgruppe, hvor man ved pårørende foruden familiemedlemmer også forstår den syges venner og kolleger. I en samtalegruppe kan der højst være 10 personer, da alle skal have mulighed for at tale om det, der trænger sig på.

Når en gruppe er på 10 personer, lukkes den for yderligere tilgang.

Vi mødes én gang om måneden, 10 gange om året.

I en pårørendegruppe har tovholderen fastlagt bestemte emner, som vi erfaringsmæssigt ved, har interesse for alle pårørende. Mødet varer 2 timer, hvoraf den ene bliver brugt til, at de pårørende kan fortælle, hvad de ønsker, om deres situation, mens den anden time oftest er afsat til et bestemt emne, som typisk bliver fremlagt af en gæstelærer.

Der er gratis kaffe og noget godt til ganen.

             Samtalegruppe