Skagen

 

Skagen (1)

 

I Skagen er der et fint samarbejde mellem Bedre Psykiatri og Skagen Psykiatriske Støttecenter. Således står Støttecentret ganske frit til vor disposition, når vi ønsker at bruge det, hvorfor såvel netværksgruppen for pårørende som den åbne café for visiterede brugere samles her.

Næste møder for netværksgruppen for brugere af Skagen Støttecenter inden sommerferien er:

12. juni kl. 13-16

19. juni kl. 12-16

Skagen Støttecenter
Lunds Allé 6 1. salSolnedgang
9990 Skagen 
Tlf. 98 45 64 90

I Skagen har vi 3 tovholdere.

Netværksgruppe for pårørende(familie, venner, kolleger) til mennesker med psykiske problemer. Pårørende til en psykisk syg person, der netop har fået kontakt til det psykiatriske system, er ofte stærkt i vildrede med, hvordan situationen skal tackles! Det samme gælder, når man såvel som bruger som pårørende skal finde rundt i, hvordan og hvilken hjælp, kommunen kan yde. 

 

Netværksgruppen for pårørende har virket i 2 år – det sidste på privat basis. Nu åbner den igen for alle interesserede:

Netværksgruppen for pårørende arbejder på Skagen Støttecenter, Lunds allé 6.

Næste møder for netværksgruppen inden sommerferien er:

11. maj kl. 19-21

6. juni kl. 19-21

Hvad kan vi i  Bedre Psykiatri gøre:

- Vi kan lytte med respekt for en vanskelig situation, og give et ord med på vejen

- Vi kan lindre for en indre smerte ved at italesætte situationen 

- Vi kan give ord på, at man ikke er alene i verden, som pårørende, "raske" brugere.

- Vi kan skabe kontakt til ligestillede, som giver tryghed

 Bedre Psykiatri

Skulle du være interesseret i at deltage i den nuværende gruppe, er du hjertelig velkommen til at kontakte os

Ønsker du flere oplysninger om netværksgruppen for pårørende kan du kontakte.

Ellen-Margrethe Pagter, Skagen . tlf. 98444071 og 24945377 eller på mail: ellen.margrethe.pagter@skolekom.dk

 

Vi har som gruppe en lukket facebookgruppe, hvor vi kan kontakte hinanden. 

 

 

Inklusion Kappelborg

 Se også kommende arrangementer under fanen Arrangementer.

 

Kontakt

Fins vores kontak oplysninger under fanen "Bestyrelse" eller på vores Facebook side

https://www.facebook.com/vendsysselbedrepsykiatri/