Lokalforeningen har de sidste senere år haft stor succes og mangler af samme årsag interesserede frivillig til mange forskellige opgaver små store.

  1. oprette en ny social mødested, hvor man kan komme som man er, og være sammen med ligestillede pårørende 1 gang i kvartalet, uden fast indhold i et par timer.
  2. Repræsentanter i udvalg i forhold til kommunen og landsforening.
  3. Lave folder - udbringning af folder - nyhedsbreve (kvartal)- lave indhold til nyhedsbrev.
  4. Har du lyst til at gøre en forskel, så kontakt os. Se kontaktoplysninger under punktet kontakt. 

 

 

BLIV FRIVILLIG

I BEDRE PSYKIATRI arbejder vi for bedre vilkår for psykisk syge og pårørende både landsdækkende og lokalt. Vi arbejder bl.a. med kampagner, netværksgrupper, foredrag, cafeer og med at udbrede viden om psykisk sygdom og det at være pårørende. 
Vi arbejder også for at sætte psykisk sygdom og de pårørendes mulighed for inddragelse på den politiske dagorden.