Lokalforeningen har de sidste senere år haft stor succes og mangler af samme årsag interesserede frivillig til mange forskellige opgaver små store.

  1. Hjælp til pårørendecaféen
  2. oprette en ny social mødested, hvor man kan komme som man er, og være sammen med ligestillede pårørende 1 gang i kvartalet, uden fast indhold i et par timer.
  3. Repræsentanter i udvalg i forhold til kommunen og landsforening.
  4. Lave folder - udbringning af folder - nyhedsbreve (kvartal)- lave indhold til nyhedsbrev.
  5. Har du lyst til at gøre en forskel, så kontakt os. Se kontaktoplysninger under punktet kontakt. 

Er du pårørende til en psykisk syg eller misbruger i Viborg?

Så er vi aktiv lyttende hver torsdag aften mellem 19,00 og 21,00 i De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg.

Se mere under punktet, Kom og få en snak. 

 

 

BLIV FRIVILLIG

I BEDRE PSYKIATRI arbejder vi for bedre vilkår for psykisk syge og pårørende både landsdækkende og lokalt. Vi arbejder bl.a. med kampagner, netværksgrupper, foredrag, cafeer og med at udbrede viden om psykisk sygdom og det at være pårørende. 
Vi arbejder også for at sætte psykisk sygdom og de pårørendes mulighed for inddragelse på den politiske dagorden.