Det sociale område

Danskere med psykisk sygdom i din kommune LINK

Støtte til psykisk syge i kommunerne (SIM 2017)

 • 21.500 får socialpædagogisk støtte
 • 6.000 modtager botilbud
 • 5.000 modtager aktivitets- og samværsydelse
 • 3100 får øvrige indsatser

Psykisk syge i botilbud

 • 5200 personer med en psykisk sygdom er i botilbud Link
 • 77 pct. af psykisk syge der boede på botilbud i 2014, har ikke haft nogen indlæggelser i psykiatrien i løbet af året.link
 • Gennemsnitlig driftspris pr. person pr. år i botilbud er 700.000 - 1. mio. kr. Link

Psykiatriske diagnoser fordelt på botilbud Link:

 • 39 pct. svær psykisk sygdom (skizofreni, mani, borderline mv.)
 • 11 pct. anden psykisk sygdom (depression, PTSD, angst, OCD)
 • 35 pct. både svær og anden psykisk sygdom
 • 15 pct. ukendt.

Læs også

 • 2017 Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem - SFI
 • 2016 Vold på botilbud og forsorgshjem, audit, Socialstyrelsen link
 • 2016 Vold mod ansatte på botilbud - Socialstyrelsen Link
 • 2015 Metoder i botilbud SFI Link
 • 2013 Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse, SFI Link
 • 2012 Politik for pårørendesamarbejde i botilbud - Socialstyrelsen

Dobbeltdiagnose

 • 26.500 borgere med dobbeldiagnose i psykiatrien (Danske Regioner, 2018)
 • Mere end 20.000 mennesker lider af dobbeltdiagnose, alene i kommunerne (misbrug/psykisk sygdom) LINK
 • I en undersøgelse af Sønderby et al. fra 2006 estimeres, at 30-50 pct. af alle indlagte på psykiatriske afdelinger har et misbrugsproblem. bilag 2
 • Godt hver tredje patient, der i løbet af levetiden, kommer i berøring med behandlingspsykiatrien har et misbrugsproblem. (Toftdahl et al. 2015).
 • Mindst 50 pct. af patienter med en alvorlig psykisk lidelse udviser dobbelt-diagnose i løbet af deres tilværelse. Omkring 25-35 pct. af patienter med en alvorlig psykisk lidelse har et manifesteret stofmisbrug inden for de sidste 6 måneder (Mueser et al. 1995). link

Diagnosegrupper med misbrug af stoffer/alkohol - link

 • Patienter med skizofreni (47.54% har misbrug) 
 • Patienter med depression (28.78% har misbrug),
 • Patienter med bipolar (40.08% har misbrug)  
 • Patienter med personlighedsforstyrrelser (39.18% har misbrug)

Undersøgelser

Pårørende

 • Næsten hver anden pårørende (45 pct.) har oplevet, at behandlingspsykiatrien og kommunen er uenige om, hvem der har ansvaret for den psykisk syge.LINK
 • Mere end hver anden pårørende (56 pct.) har oplevet, at kommunen ikke kan/vil hjælpe pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe).LINK
 • Fire ud af fem pårørende (82 pct.) mener, at deres tilværelse har betydning for, at den psykisk syge får en tilfredsstillende hjælp og støtte fra kommunen. LINK

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større