Pårørendeinddragelse

I behandlingen

  • Psykisk syge med inddragelse af pårørende i behandlingen har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct., en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 pct. og øger samarbejdsvilje med medicin med 40 pct. LINK

  • Mens tilbagefaldsrisikoen for skizofreni er på 65 pct., hvis der ikke behandles medicinsk, 41 pct. hvis medicinsk behandling kombineres med samtaleterapi, giver en hensigtsmæssig inddragelse af pårørende og medicin kombineret kun en tilbagefaldsrisiko på 9 pct. BOG: Multifamily Groups in the Treatment of Severe Psychiatric Disorders by William R. McFarlane
  • En analyse fra 2001 viser, at familiebehandling reducerer patienters tilbagefald med 20 pct., hvis pårørende inkluderes i behandlingen. LINK
  • Studie viser, at inddragelse af pårørende (familieinterventioner) kan betyde en tilbagefaldsrisiko på kun 15 %, sammenlignet en tilbagefaldsrisiko på 30-40% for dem, som modtager individuel terapi og medicin eller medicin alene. LINK
  • Studier har vist, at en kombination af medicin og pårørende/netværksinddragelse kan reducere tilbagefald fra 50 pct. til mindre end 10 pct. (WHO, 2001)

  • Familie-psykoedukation kan bl.a. reducere tilbagefald med 50 pct. link

Samfundsøkonomisk

  • En analyse fra Copenhagen Business School (CBS) afdækker de økonomiske effekter af øget pårørendeinddragelse i psykiatrien. Resultatet er, at målrettet pårørendeinddragelse kan give en gevinst på over 1,5 milliarder kr. ved en beskeden engangsinvestering på 311 mio kr. LINK

I kommunen

  • 27 pct. af kommunerne har tilbud rettet mod pårørende til psykisk syge. link
  • 27 pct. af kommunerne har en politik for pårørende til psykisk syge. link

Tilfredshed i psykiatrien

  • Patienter og pårørendes tilfredshed med psykiatrien - læs mere her

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større